Искане за становище по т.д.2/2.3.2016 г. на ОСГК на ВКС

 

ЖЕЛАЕЩИТЕ МОГАТ ДА ДАДАТ СТАНОВИЩЕ ДО АС В СРОК ДО 20.04.2016 год.