Ден на отворените врати 15.04.2016

   П  О  К  А  Н  А  

    Уважаеми студенти ,

     Адвокатският съвет при Адвокатска колегия-Русе  Ви кани на 15.04.2016г.  / петък / от 16.30 часа в офиса на Адвокатската колегия на ул.”Александровска ” №71 ет.3 на Ден на отворените врати в адвокатурата  на тема „Ролята на адвоката при защита правата и интересите на гражданите ”.

               От Адвокатски съвет при Адвокатска колегия-Русе