Покана за избор на председател на Адвокатска колегия Русе

П О К А Н А

 

        АДВОКАТСКИЯТ СЪВЕТ НА РУСЕНСКАТА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ, на основание чл.109 ал.2 от ЗА насрочва нов избор за Председател на Адвокатския съвет на Адвокатска колегия   на  27.  Ноември  2016г. ,от 10.00 часа , в конферентната  залата на  АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ-РУСЕ с  адрес : гр.Русе ул”Александровска №71 ет.3” .

 

                                                                                   Председател на АС :/п/

                                                                                   Секретар на АС : /п/