Семинар на Union Internationale de Avocats- UIA

Уважаеми колеги,

    Международния съюз на адвокатите (Union Internationale de Avocats- UIA ), Висшия адвокатски съвет и Софийската адвокатска колегия организират съвместно семинар на тема :

”Имиграцията в Европейския съюз. Регламентация и съдебна практика,ролята на адвоката“

   Семинарът е с международно участие и ще се проведе в два последователни дни на 11 ноември (петък) 2016 год. , от 09:00 ч. до 17:30 ч. и на 12 ноември (събота) 2016 год., от 09:00 ч. до 13:30 ч. в град София,Гранд хотел „София“,ул.“Гурко“ № 1.

   Участие като лектори ще вземат български и чуждестранни адвокати,съдии и университетски преподаватели.

   Таксата за участие е в размер на 180 евро,без ДДС и се заплаща по сметката на Международния съюз на адвокатите (Union Internationale de Avocats- UIA ). Формулярите за записване можете да намерите в сайта на UIA  www.uianet.org