Приветствие по случай 22.11.2016 год. – Деня на българската адвокатура

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ АДВОКАТИ,

               Днес   22 ноември отбелязваме  Деня на българската адвокатура, който е нашият празник.От Името на Адвокатския съвет и от свое име имам удоволствието да Ви поздравя с празника.

              Адвокатската професия е една от най-престижните професии както в миналото, така и днес.Цялата Българска история е белязана с политическото и професионално участие на Българските адвокати и както отбелязва проф. Палангурски при представянето на  своята книга „Адвокати, управление, политика”, колкото по-демократично е едно общество, толкова повече участие в неговото управление имат адвокатите.

            Съвременното общество все повече цени нашата професия, но и поставя високи изисквания към нея.Всички ние заедно извървяхме дълъг път  и продължаваме да вървим заедно напред с единствената цел- да бъдем достойни и компетентни в професията на адвокати, да защитаваме по най-добрия начин правата и законните интереси на нашите клиенти, да подпомагаме развитието на правосъдието и с поведението си да предизвикваме респект и уважение в обществото.

         Заедно очертаваме високите стандарти в работата на Русенската адвокатура и имаме амбицията да следваме тези стандарти, като бъдем генератор на нови идеи.

         Убедена съм, че Русенската адвокатска колегия полага усилия да защитава професионалните интереси на всички нас-нейните членове и в същото време да участва активно в обществения живот на гр.Русе.

          На всички колеги адвокати  желая много здраве и професионални успехи.

                                            Председател: адв.Николинка Мянкова