Покана за извънредно изборно събрание

       П о к а н а

     АДВОКАТСКИЯТ СЪВЕТ НА РУСЕНСКАТА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ, на основание чл.81 ал.2 от ЗА кани членовете на ИЗВЪНРЕДНО ИЗБОРНО  СЪБРАНИЕ  на  26  Март  2017г. , в 10.00 часа , в конферентната зала на Адвокатска колегия-Русе ,,ул”Александровска ” №71 ет.3  при следния дневен ред :

 

  1. Избор на Председател на Адвокатска колегия -Русе

 

                                                                              Председател на АС :/п/

                                                                                   Секретар на АС :/п/