Служебни бележки от НБПП

Уважаеми колеги,

     Уведомяваме Ви ,че служебните бележки от Националното бюро за правна помощ за 2016 год. вече са в офиса на колегията.