Решение на Висшия адвокатски съвет от 23.06.2017 г. относно Правила за дейността на ВАС за финансово подпомагане на адвокати и декларация

Придружително писмо от ВАС към колегиите

Правила на ВАС за отпускане на финансова помощ на адвокати

Декларация за отпускане на финансова помощ на адвокати