Скръбна вест

                 Скръбна вест

         Съвета на Адвокатска колегия Русе с дълбоко прискърбие Ви съобщава, че на 18.06. 2017 год. е починал адв. Илиян Йорданов Тодоров. Съвета изказва най-искрени съболезнования на роднините и близките.