Скръбна вест.

   Скръбна вест

         Съвета на Адвокатска колегия Русе с дълбоко прискърбие Ви съобщава, че на 03.08. 2017 год. е починала адв. Христина Стоянова Фанкова.

Погребението ще се състои в Събота (05.08.2017 год.) от 10:30 часа в гробищен парк Чародейка , гр. Русе.

Съвета изказва най-искрени съболезнования на роднините и близките.