Национално бюро за правна помощ – Регистър

Уважаеми адвокати,

тези от Вас които са вписани в Регистъра на Националното бюро за правна помощ,в срок до 20.09.2017 може да депозирате в офиса на АК-Русе молбите си за вписване или отписване от регистъра на Националното бюро за правна помощ.

 

                                                                   От Адвокатски съвет