Скръбна Вест

            Скръбна вест

 

         Съвета на Адвокатска колегия Русе с дълбоко прискърбие Ви съобщава, че на 13.09. 2017 год. е починала адв. Иванка Кръстева Саралиева.

Съвета изказва най-искрени съболезнования на роднините и близките.

Опелото и погребението ще се състоят в гр. Бяла и Адвокатския съвет моли тези от Вас ,които ще присъстват да заявят това с офиса на колегията с оглед на възможността за организиране на транспорт.

 

                                                            Поклон пред паметта на адв. Саралиева !