Предложения на теми за семинари

 

Уважаеми адвокати,

 

      Адвокатски съвет при Адвокатска колегия Русе Ви приканва да направите предложения на теми за семинари,които да бъдат организирани и проведени до края на годината от Адвокатска колегия Русе .