Почивни бази на АК-Варна за ползване от адвокати

 

Уважаеми адвокати,

 

   Адвокатска колегия Варна разполага с две почивни бази, които се отдават целогодишно за ползване от адвокати. Във файла приложен по-долу може да се запознаете с местоположението и капацитета на базите,както и с телефоните за връзка с АК-Варна за допълнителни въпроси и резервации при желание от ваша страна.

 

Почивни бази на АК-Варна – информация