Протокол допълнение на Изборната комисия за Контролния съвет на АК-Русе

 

      Уважаеми адвокати ,

приложено Ви представяме Протокол на изборната комисия от 23.10.2017 год.

 

Протокол допълнение на Изборната комисия за Контролния съвет на АК-Русе