Указания на АС свързани с плащането на членски внос

 

Уважаеми адвокати  членове на Адвокатска колегия Русе,

        Адвокатският съвет при Адвокатска колегия Русе на свое заседание от 08.11.2017г. взе единодушно  решение ,че  при неизпълнение от страна на адвоката  на задължението си  към АС и ВАС в размер на две или повече месечни  вноски   и на основание чл.137 ал.2 от ЗА ще бъде предприето действие по образуване на дисциплинарно производство.

      В случай , че изпълните задължението си до образуване на дисциплинарното производство не носите дисциплинарна отговорност само веднъж.

                                                                                       Председател  : /П/