Протокол на изборната комисия от 27.01.2018 год.

 

Уважаеми колеги,

може да се запознаете с протокола на изборната комисия от 27.01.2018 год. за избора на делегати за ОС на адвокатите в страната,което ще се проведе в края на месец Февруари 2018 год.

 

Протокол на изборната комисия за избор на делегати 2018 год.- отвори тук