НБПП – Декларация

Уважаеми адвокати,

 

        На свое заседание от 14.06.2018г Адвокатският съвет единодушно реши работещите по ЗПрП да попълнят тази декларация, за да отговарят на изискванията на чл.18 т.2,т.3,т.4 ,чл.21,чл.25,чл.26 ал.1,чл.28, чл.29 и чл.30 от ЗПрП

 

НБПП – Декларация ← отвори тук !