Номинации по случай 130-годишнина от Първия Закон за адвокатите

Уважаеми адвокати,

Молим Ви да направите номинация на Ваш колега,както и кратко описание на дейностите с които смятате че е допринесъл за издигане на авторитета на българската адвокатура,като представител на Адвокатска колегия Русе.

Очакваме Вашите кандидатури в офиса на колегията до края на месец Август 2018 год.