Предложения на теми за семинари през 2019 год.

 

Уважаеми адвокати,

      Адвокатски съвет при Адвокатска колегия Русе Ви приканва да направите предложения на теми за семинари,които да бъдат организирани и проведени през 2019 година в Адвокатска колегия Русе .

     Молим това да стане в срок до 20.11.2018 год.,за да може предложенията Ви да бъдат обсъдени и включени в проектите за учебен план и програма за дейността на Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“.

     Предложенията може да изпращате на електронната поща ak_ruse@abv.bg или на място в офиса на колегията на Александровска № 71,ет.3 .