Доклад на председателя на Дисциплинарен съвет за 2018 год.

 

Уважаеми адвокати,

приложено,може да се запознаете с доклада на Дисциплинарния съвет при АК-Русе за отчетната 2018 год.

Доклад на Дисциплинарен съвет при Адвокатска колегия Русе за  2018 год.