Протокол на изборната комисия от 28.01.2019 год. за избор на делегати

Уважаеми колеги,

приложено Ви представяме протокол от 28.01.2019 год. на изборната комисия на избраните представители за делегати от Адвокатска колегия Русе.

 

Протокол на изборната комисия за избор на делегати 2019 год.- отвори тук