/* site-aligner -->

Вписани адвокати

Име, Презиме, ФамилияСлужебен адресТелефон
АБИ ИВАНОВА СТОЯНОВАбул. Скобелев № 46,ет. 2, офис 7 0899 989 949
АЛБЕНА ГЕОРГИЕВА ЖЕЛЯЗКОВАул. Църковна Независимост 180887 940 353
АЛБЕНА ПЕТРОВА МАТЕВАул. Иван Вазов 140894 438015
АЛБЕНА ФИЛИПОВА ЕНЧЕВАул. Хан Аспарух № 31,ет.50888 610063
АЛЕКСАНДЪР ВЕЛКОВ ГАНЧЕВул. Борисова № 8,ет.40878 814429
АЛЕКСАНДЪР ВЕСКОВ ЙОРДАНОВул. Александровска 620893 619 727
АЛЕН АНАТОЛИЕВ КАЗАКОВул. Кирил Старцев 12 0879 011666;822 444
АЛИНА КИРИЛОВА БЛЪСКОВАул. Чавдар войвода 6 0888/924 818
АНА ЛЮБЧЕВА НОВАКОВАул. Независимост 2 0895 044 402 ;88 73 50
АНАТОЛИ ПЕТРОВ КАЗАКОВ ул.Кирил Старцев 120886/200 006; 822 444
АНГЕЛ ЙОРДАНОВ СТЕФАНОВ ул. Тодор Александров 70888 528286; 877 444
АНГЕЛИН КОЛЕВ КОЛЕВ ул.Александровска 50 0888 522055; 826 292
АНДРЕЙ ЖЕЛЯЗКОВ ЖЕЛЯЗКОВ ул. Църковна Независимост 18,ет.1 0888521398
АНДРЕЙ ЛЮБОМИРОВ ДЖУСТРОВ ул.Борисова 52 ет.6 0882 04 00 20 ;229 153
АНЕЛИ ГИНЧЕВА ЧОБАНОВА С-я, ул.Леа Иванова,бл.Яворов,вх.4,ап.2 0877 021227
АНЕЛИЯ ЙОРДАНОВА РУСАНОВА ул. Христо Ясенов 2 ,бл. 3,вх. 8, ет 1 0898 906-910
АНИТА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА пл. Средец 2 ет.1 офис 2 0888/610-227; 824 837
АНТОАНЕТА ГЕОРГИЕВА ГАНЕВА ул. Фердинанд 34 , ет 1 0887/467-587; 833 433
АНТОН ЖЕЛЕЗОВ ЖЕЛЕЗОВул. Ангел Кънчев № 340888 508 985
АТАНАС ВЪЛКОВ СИРКОВ ул.Княжеска 27 0888 224 494 ;877195
БАЙЧО ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ гр.Две могили- ул.Ф.Тотю 1 0886/135-976;
БИЛЯНА ДИМИТРОВА КАЛЧЕВА ул.Райко Даскалов 21-Б0888/838-338; 873 054
БИЛЯНА ДРУМЕВА ДИМИТРОВА ул. Гладстон № 5, ет. 2, офис № 4 0898/930-924;
БИЛЯНА КРУМОВА СИМЕОНОВА ул.Църк. Независимост 3 0889/630-502;
БОРИСЛАВ ВЕНЕЛИНОВ ЖЕЧЕВ ул. Аспарух 310898 897628
БОРИСЛАВ ИВАНОВ БЪЛГАРИНОВул. Гладстон № 5, ет.2, офис 40897 905 510
БОРЯНА АНГЕЛОВА АТАНАСОВА ул.Борисова 8 ет.5 0887 971162 ;821-837
БОРЯНА АТАНАСОВА МИЛКОВА пл. Възрожденски 60889 313 615
БОРЯНА БОНЧЕВА РОБЕВА- СТОЯНОВАул. "Духовно Възраждане " № 26 , партер0888 761 389
БОРЯНКА АСЕНОВА ЛЪВЧИЕВАул. Олимпи Панов № 14,вх. Б Комплекс "ЕВАС"- партер0876 675 075
ВАЛЕНТИН АСЕНОВ ДАЛЕВ ул. Църк. Независимост 5 0898411508
ВАЛЕНТИН ВАЛЕНТИНОВ ВЪЛКОВул. Петко Д. Петков № 21 , вх А, ет. 1 0898 745 799
ВАЛЕНТИН ВЪЛКОВ ВЪЛКОВ ул.Петко Д.Петков 21-А0888 267823;879-066
ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ ДОНКОВ гр. Ветово,ул. Йордан Йовков 1А 0876617299
ВАЛЕНТИН ПЕНЕВ ГЕОРГИЕВ ул.Захари Стоянов 36,вх.1 0888 450946; 899 542
ВАЛЕРИЯ ТРИФОНОВА НИКОЛАЕВА ул.Муткурова 37-А 0888/886-333;833 613
ВАСИЛ ИВАНОВ РОБЕВ ул.Църк. Независ. № 3,ет.5,оф.22А 0886637701
ВЕЛИСЛАВА АТАНАСОВА АЧЕВАул. Доростол № 85 , вх.1,ет.1 ап.1 0887 766 872
ВЕЛИЧКА АТАНАСОВА АНДОНОВА ул.Славянска 8,вх.Б 0888/831-629
ВЕНЦЕСЛАВА СТЕФАНОВА СТЕФАНОВА ул.Църк.Независ.11 ет.10888/209-045; 830-142
ВЕНЦИСЛАВ СИМЕОНОВ ВЕЛИКОВ ул. "Петър Берон" №1,ет.1,офис №3 0888 625 398
ВЕРА АНГЕЛОВА ПЕПЕЛНИКОВАул. Любомир Пипков № 2 , ет. 4 , офис 80895 263 579
ВЕСЕЛИН БОГДАНОВ ФИЛИПОВ ул. Кирил Старцев 12 оф.7 0887407517
ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ ДОДЕВ ул.. Асен Златаров 33, ет.1 ап.20887 860019
ВЕСЕЛКА ВЕСЕЛИНОВА РАДЕВА ул.Княжеска 16 0877/833-751;
ВИКТОР ДИМИТРОВ АЛЕКСИЕВул. Кирил Старцев № 50897 608 103
ВИКТОРИЯ ДРАГОМИРОВА СТОЙЧЕВАул. Муткурова 36,оф. 14 0894 367 752
ВИОЛЕТА СПАСОВА МИНЧЕВА ул.Княжеска 270876606-966; 832-388
ВИОЛИНА БОГОМИЛОВА ХЕРГЕЛДЖИЕВА ул. Дойран 150888 615591
ВИОЛИНА ГЕОРГИЕВА ЧУБУРОВА ул. Алеко Константинов 40878 836 462
ВИОЛИНА МАРИЯНОВА ХРИСТОВАбул. Генерал Скобелев № 46 , ет. 2,офис 70888 202 897
ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ ЯНЧЕВ ул.Александровска 71 ет.50885 261 633; 872-083
ВЛАДИМИР ИЛИЕВ ТОКУСЧИЕВ ул. Едуард Винтер 6 вх- Б 0888 412000
ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВ ЛЕГАРСКИул. Константин Величков № 150888 836 251
ВЛАДИМИР ПЕТРОВ ПЕТРОВ ул. Хан Кубрат 1,ет.100887/794-007; 830 053
ВЛАДИСЛАВ ВЛАДИМИРОВ НЕДЯЛКОВул. Петко Д.Петков 21 0883482656
ВЛАДИСЛАВ МИТКОВ ВЕЛЕВ ул.Драма № 15 0896 846 555 ;
ВЛАДИСЛАВ РОСЕНОВ ИВАНОВбул. Тутракан 1000887 113 200
ВЯРА ДРАГНЕВА ДРАГНЕВА ул. Цар Освободител 19 а0885020552; 828 903
ГАБРИЕЛА МИХАЙЛОВА КАРОЛЕВА София, ул.Разлъка 1 вх.Б 02/726-355
ГАЛЕН ВАЛЕНТИНОВ ГАНЧЕВ ул. Олимпи Панов № 9, ет. 20888 617 549
ГАЛИНА АНГЕЛОВА МЕХАНДЖИЕВА ул. Хан Аспарух 31 0888 796241
ГАЛИНА АСЕНОВА ДИМИТРОВА ул.Александровска 80 0899 884716; 834-213
ГАЛИНА ИВАНОВА ТОДОРОВА ул. Църк. Незав. 18,ет.2 0898 239196
ГАЛИНА ТЕОФИЛОВА ТЕОФИЛОВА извън страната
ГЕОРГИ ВЛАДЕВ МЛАДЕНОВ ул.Цар Освободител 36 ет.3 0887/447-836;
ГЕОРГИ ВЪРБАНОВ ВЪРБАНОВ ул. Олимпи Панов 14, вх.А, ет.4 0888525497
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ ул. Райко Даскалов 10 0888 326260
ГЕОРГИ ИВАНОВ СТОЯНОВ бул.Неофит Бозвели № 9 0889/822-687;
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЯНКОВ ул.Борисова 8 ет.3 0888/810-415; 834-670
ГЕОРГИ МАНОЛОВ КИРИЧКОВул.Мостова № 19 , офис № 2 0888 745 716
ГЕОРГИ МИЛЧЕВ ГЕОРГИЕВ ул.”Фердинанд “ 4 ет.40898 441 317
ГЕОРГИ НЕДКОВ ПЕТРОВ ул.Васил Априлов 10889 318303; 589706
ГЕОРГИ ПЛАМЕНОВ ПЕТКОВул. Църковна Независимост 2 вх.30882 436 656
ГЕРГАНА КОЛЕВА САВЧЕВА ул.Муткурова 53 вх.3 0889 277 224, 823 664
ГИНКА ЙОРДАНОВА СТАЙКОВА ул.Ниш 22 ет.2 0888 818 485;
ГРЕТА ПЕНЧЕВА ПЕТРОВА ул.Александровска 62 0888/984-264;
ДАНАИЛА ЖЕЛЯЗКОВА ЖЕЛЕВА ул. Олимпи Панов 14, вх.В0888 966551
ДАНИЕЛ ВЕЛИЗАРОВ ДИМОВул. Даме Груев 5,вх 4,ет.3082 240 961
ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА ул. Борисова 8 ет.30888 617169; 828 312
ДАНИЕЛА НИКОЛОВА КРАЛЕВА ул.Църк. Незав.3 ет.40887/760-780; 830-152
ДАФИНА ИВАНОВА СИМЕОНОВА ул. Църковна Независимост 0888/715-967; 821-838
ДЕБОРА ЛЮДМИЛ ПАВЛОВАул. Княжеска № 23 Б партер0878 552 886
ДЕНИСЛАВ ИВАНОВ МАРИНОВ ул. Райко Даскалов 21 0889 819 102
ДЕНИСЛАВ ИВАНОВ МИХАЙЛОВ ул. Муткурова 11 0894 336 330
ДЕНИЦА КРАСИМИРОВА ПЕТРОВАгр. Русе , бул. Цар Освободител № 109, вх. А, ет 10897 444 339
ДЕНИЦА ПЛАМЕНОВА ЛАЗАРОВАул. "Църковна Независимост " № 3 , ет. 2, офис 50885 447 522
ДЕНИЦА ПЛАМЕНОВА ЛАЗАРОВАУл. Църковна Независимост № 3, ет. 2 , офис 50885 447 522
ДЕСИСЛАВА ВЪЛЧЕВА АТАНАСОВА ул. Гладстон 5 ет.1 0884 800148
ДЕСИСЛАВА ЖИВКОВА ТРИФОНОВА ул. Александровска 92 0888 146522
ДЕСИСЛАВА ЙОРДАНОВА КАЛИНОВА- Роева ул.Александровска 71,ет.5 0889 847990; 0878 931994
ДЕСИСЛАВА КОЛЕВА ДИМИТРОВА ул. Олимпи Панов 140887 525 839
ДЕТЕЛИНКА СТАЙКОВА АРНАУДОВА ул. Княжеска 13-А 0888 688731; 839 755
ДЕЯН ТОДОРОВ МИТЕВпл. Свобода № 7 0889 857 499
ДИЛЯН ИВОВ НИКОЛОВУл. Родопи № 40883 366 674
ДИЛЯНА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА ул. Пирот 9 вх.А ет.2 0888 886078
ДИМИТРИНА ХРИСТОВА ПЕТРОВАРусе,ул. Яне Сандански 2, С-я ,бул.Фритьоф Нансен 37 А,0885287863
ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ХРИСТОВ ул.ПеткоД.Петков 21 вх.Б 0887/580 410; 876-098
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ РЪТКОВ ул.Хр.Г.Данов 5 0887/539-873; 839 544
ДИМИТЪР ИВАНОВ КАРАВАСИЛЕВ ул. Скобелев 52,бл.Бачо Киро вх.А0885 233371
ДИМИТЪР ИВАНОВ РОЕВ ул.Любомир Пипков 4,вх0887 096270; 838 530
ДИМИТЪР КИРИЛОВ ТЕРЗИЕВ пл.Възрожденски 4 0897 936 433
ДИМИТЪР МИЛЕВ ДИМИТРОВул. Тодор Икономов №7 вх. 3 ,ет 50988 906 249
ДИМИТЪР НАЧЕВ НАЧЕВул. Любомир Пипков № 2 0898 697 779
ДИМИТЪР НЕДЕЛЧЕВ КОСТАДИНОВбул. България № 1250898 258 713
ДИМИТЪР СТЕФАНОВ СТЕФАНОВ ул.Борисова 8, ет.3 0896 899736;
ДИМИТЪР ХРИСТОВ ДИМИТРОВ пл.Средец 2 кант.101 0878 877915;
ДИЯНА ДИМИТРОВА ЯНКОВА-ВЪЛЧЕВА- ул..Раковски 13, ет. 2 0882609482
ДМИТРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ ПОПСУЛИС ул. Симеон Велики № 12 ,ет 1 0878580690
ДОРОТЕЯ МЛАДЕНОВА ДИМОВА ул. Петър Берон 9 , ет.20888 795 885
878 844
ЕВГЕНИЯ МИНЧЕВА КОСТАДИНОВА ул.Църк. Независ. 3 0899/142-356; 519 290
ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЕВА ЗАЯКОВА ул. Петко Каравелов № 15 0888/977-504; 877-059
ЕЛВИРА ВАСИЛЕВА МИНЧЕВА бул.Църк.Независ.3 0878 230713 ;
ЕЛЕОНОРА БОРИСОВА КАРАИВАНОВА пл.Средец 1 , ет. 50878 800513
ЕЛЕОНОРА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА ул. Л. Пипков № 3 0886 408 844
ЕЛИЗАВЕТА ГРИГОРИЕВА ЛЕФТЕРОВА-ул.Александровска 620889/536 102;837 815
ЕЛКА ИВАНОВА КОЛАРОВА ул. Буров № 5 0885/235 205; 883 128
ЕЛКА НИКОЛОВА ДОЧЕВА ул. Гладстон № 5 ,ет. 40886 677 611
ЕМАНУИЛ КРАСИМИРОВ КОЛАРОВ ул. Борисова 15 0887 497910
ЕМИЛ ДИМИТРОВ ТОДОРОВ ул."Църковна Независимост" № 190888/638-665;
ЕМИЛ НИКОЛОВ МИЛУШЕВ ул.Борисова 8,ет.3 0886/403-066; 834-670;
ЕМИЛИЯ БОЙЧЕВА КОЕВА-МИНЧЕВА ул. Гладстон № 5 ,ет. 40888 411 877 ;
ЕМИЛИЯ ИЛИЕВА ГРИГОРОВА ул. Райко Даскалов 120889/688-657; 836 135
ЗВЕЗДЕЛИНА РАФАИЛОВА РАФАИЛОВА
ул.Р. Даскалов 12,ет.20897 840004; 826488
ЗДРАВКО ДИМИТРОВ ПАСКАЛИЕВ бл.Пасат вх.1 ет.5 0889 847134
ЗЕРРИН АДНЯНОВА МУСТАФОВА пл.Средец 2 ет.10893789243
ЗЛАТАН СТОЯНОВ ЗЛАТАНОВ ул.Александровска 100 0888 544 590;0898 754993
ЗОРНИЦА ПЕТКОВА ИВАНКИНА ул.Църк.Независ.110888/253-920; 823-166
ИБРЯМ АХМЕД ГАВАЗ ул. Църковна Независимост 3 ,офис 8 0886 330 111
ИВАЙЛО МАРИНОВ КОЛЕВ пл. Свобода № 7 0886 410 143
ИВАЙЛО СТАНЧЕВ ДИМИТРОВ ул. Богдан Войвода № 5 0887 135469
ИВАН ВЕСЕЛИНОВ ВАСИЛЕВ ул."Църковна Независимост" № 190888 731065 ;0894 438019
ИВАН ГАНЧЕВ МАРИНОВ бул.Липник 72 0889 154682; 0894 606336
ИВАН ДОЙЧИНОВ ДОЙНОВ ул. Тодор Александров 7 0884 402 021
ИВАН ТОДОРОВ ДОЧЕВ ул."Църковна Независимост" № 19 0888/411-793;
ИВАНКА ДОНЧЕВА ЯНЧЕВА ул.Александровска 71,ет.50888/537-732; 872-083
ИВЕЛИНА ИВАНОВА ПАНЕВА гр. София ,ул. Златен рог 22,ет 4,оф.80882428838
ИВЕЛИНА МИХАЙЛОВА ИВАНОВАул. Петко Д.Петков № 80886781037
ИВКА ЙОРДАНОВА ИВАНОВА ул. Църк. Независимост 18 ет.4 оф.3 0889 407 657;
ИВО КОЛЕВ ПАЗАРДЖИЕВ бул. Фердинанд 3 ет 2 0896761887
ИВО МИНКОВ ИЛИЕВ ул.Пиротска 5 0888/867-301; 834 031
ИВО ХРИСТОВ ГЪЧКОВ ул.Александровска № 26 , ет.4, офис 90887 243 208; 507 330
ИЛИЯН ВАСИЛЕВ ИЛИЕВ ул. Муткурова 11 0894660360; 83 83 34
ИРЕНА ИВАНОВА МАРИН.-ВАРАДИНОВАСофия, ул. Порто Лагос 7-9 0888/836 356
ИРЕНА ПЕТРОВА ОБРЕТЕНОВА-СИМЕОНОВАгр. Варна ул. "Македония" № 35 ,ет. 70898 448 555
ИРЕНА САВЧЕВА МОНЕВА ул.Пирот № 160887 349 878
ИРИНА БОГДАНОВА АЛЕКСАНДРОВА ул."Църковна независимост" №5, партер, магазин 1-Б0888 286429
ИСКРА АНГЕЛОВА КОСТАДИНОВА ул.Константин Величков 3 0898641756; 871 162
ИСКРА ИЛИЯНОВА ИВАНОВА ул.Църк.Независимост 180888 919221; 825-214
ЙОАНА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВАгр. Две Могили , бул. България 710889 568 722
ЙОАНА ЛЮБЕНОВА СТЕФАНОВА ул. Муткурова № 36,вх. А-3,ет.2,офис 30877 688607
ЙОНКА МИЛКОВА ЦВЯТКОВАул.. Пирот № 5,ет.30889 976 391
ЙОРДАН ДИМИТРОВ ДАНЕВ к-с Балкан к-ра 103 0888/857-100
ЙОРДАН СОТИРОВ ДОЙЧИНОВ ул.Църк. Независ. 18 0898/915-916; 820-166
КАЛИНА ИВАНОВА ТОДОРОВА гр. Габрово , ул. Радецка 15 0887/879-532
КАМЕЛИЯ ИВАНОВА ГАЧОВСКА ул. Цар Асен 26,бл.Съединение вх.2 0896 510445
КАМЕЛИЯ МИНКОВА СТОЯНОВА ул. Муткурова № 36,ет. 2, офис 3 0886 771 110
КАМЕЛИЯ ПЕТРОВА КОЖУХАРОВА ул. Александровска 80 0888 209030; 834 213
КАСИМ ЮСТЮНГЕЛ САДЪКгр. Кубрат ,пл. Възраждане № 30899 863 358
КАТАЛИН ИВАНОВ БОЯДЖИЕВ ул.Александровска 820887/831-069; 522305
КАТИНА ДРАГОМИРОВА ХРИСТОВА ул. Драма 15 0898 506576
КАТЯ АТАНАСОВА Бърдарова-Димова ул.Любен Каравелов 80887 418674; 878-036
КАТЯ ПЕТКОВА СТОЙЧЕВА ул. "Църковна независимост"№ 18,ет.3,офис 70887/469 060; 883 190
КИРИЛ ДИМИТРОВ ТЕРЗИЕВ пл.Възрожденски 4,бл. Раяна 0888 822631
КИРИЛ ИЛИЕВ ДОНЧЕВ ул. Хан Аспарух 31,ет.3 0888 654331
КИРИЛ КИРИЛОВ ФАНКОВ ул.Фердинанд 40888/927-505; 872 377
КОЛЮ СТОЙКОВ КОЛЕВ ул. Църк. Независимост 35 ет.3 0899 826 527
КОНСТАНТИН ЕВГЕНИЕВ СТАНИМИРОВ ул.Църк.
Независимост 27 А
0886 854478
КОРНЕЛИЯ СЪБЕВА ДОБРЕВА ул. Църк. Незав. 3 0895708613
КРАСИМИР КИРИЛОВ КОЦЕВ гр.Разград ,ул.Цар Асен 10 0899 948070; 0887 453041
КРАСИМИР ПЕТКОВ ЙОРДАНОВбул. Цар Освободител №33 , бл. Румяна ,комплекс Сердика 0896298005
КРАСИМИРА АЛЕКСАНДРОВА КЬОРАНГЕЛОВА-НИНОВАул.Муткурова 36, вх.А-30887/434-710;0884 718 767
КРАСИМИРА ИГНАТОВА БИЛЕВАул. Хан Аспарух 31 ет. 20889 804857
КРАСИМИРА НИКОЛОВА КОЛЕВА ул. Александровска 50 0888 521722; 826 292
КРЕМЕНА ДИМИТРОВА ИЛИЕВА пл. Средец 2, ет.1 0889451894
КРЕМЕНА ПАНКОВА ИВАНОВАул. Петко Д. Петков № 9,ет.3,офис 90888 561 075
КРЕМЕНА СТЕФАНОВА МИЛАНОВА извън страната тел.в София 02 9522874
КЪНЮ ИВАНОВ ЦОНЕВ ул.Александровска №53 ет.2 ст.140888 521191 ;
ЛЕВЕН САБИНОВ СЕВЕРИНОВ ул.Петър Берон 9,,ет.20888 796 885
878844
ЛИДИЯ ДИМИТРОВА ПЕНЕВАУл. Райко Даскалов № 2 , офис 201-2020898 832 100
ЛИЛЯНА АЛЕКСАНДРОВА ВЛАДИМИРОВА ул.Любен Каравелов 200898 937280
ЛЪЧЕЗАР ЗДРАВКОВ БАКЪРДЖИЕВ гр. Бяла , ул.”Х.Димитър” 170877 056570;0817 4735
ЛЮБИМА ТОДОРОВА БУРГАЗЛИЕВА гр. Бургас , ул.Оборище 90 ет.І0887 218322
ЛЮБОМИР ВАХРАМ ХОВСЕПЯН ул.Борисова 41 0899/ 091 902;
ЛЮБОМИР ИВАНОВ СЛАВОВ ул.Муткурова 36,вх.А -3 0899/290-264
ЛЮБОМИР СТОЯНОВ КАДИЕВ ул. Никола Петков 6,вх.2 ет.І0885856589
ЛЮДМИЛ ДИМИТРОВ ПАВЛОВ ул. Княжеска 23-Б 0887/245-106; 824-241
ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДР. МАКСИМОВА ул. Църк. Незав. 3 ет.4 0888/813-007;
ЛЮСИЕНА ЕНЧЕВА ВЛАДОВА ул. Царевец 2 826785; 0888 532559
МАРГАРИТА ИВАНОВА ФИЛЕВА ул. Гюргево 10887 742 919
МАРИАНА ПЕТРОВА РАЧЕВА ул. Фердинанд 4 0888 960494; 828 145
МАРИАНА ТОДОРОВА ДИМИТРОВА ул. Фердинанд 34,ет 10898 665407; 833 433
МАРИЕЛА ДИМИТРОВА ВЕЛИКОВАул."Райко Даскалов" № 2, ет.2, офис 2060897 475 167
МАРИЕЛА ЕМИЛОВА РАШКОВА-ПЕТРОВАул. Борисова № 94 А кабинет №100898 436 921
МАРИЕЛА СТЕФАНОВА НИКОЛОВА София, ул.Яков Крайков 4,ет.10888610191; 029533542
МАРИН РУСЕВ МАРИНОВ ул. Сърнена гора 29 0895 75 75 60
МАРИЯ БОТЕВА БАТАНОВАул.Александровска № 26 , ет.4, офис 90888602613
МАРИЯ ЖЕЛЯЗКОВА ВАСИЛЕВА ул. Рила 30888 463792; 873 302
МАРИЯ ИВАНОВА РАДЕВА ул. Църковна Независимост №16,ет 15
0887 299 552
МАРИЯ МАРИНОВА СТОЯНОВА ул. Константин Величков 17, офис 30898 581407
МАРИЯ НИКОЛОВА БУКУРОВА ул. Дух.Възраждане 10,ет.20888 287375;871 200
МАРИЯ СИМЕОНОВА ГАНЕВАул.Александровска 710896 846550; 821-101
МАРИЯ СТОИЛОВА ДОСЕВА ул. Пирот 5 ет.3 0887 201355; 830 030
МАРИЯ ТОДОРОВА БАТУЛОВА ул.Александровска 10,вх.А 0889 856324; 825 900
МАРИЯНА ГЕОРГИЕВА ДАСКАЛОВА ул. Раковски 10 ,вх.А 0888 230 573; 874 223
МАРТИН РАДОЕВ ПЕТРОВул. Хан Аспарух 31 ,вхБ0877 099 055; 873 755
МАЯ ГЕОРГИЕВА ДАКОВАул. "Райко Даскалов" №15 0988 781 062
МЕРАЛ МУХАРЕМОВА АХМЕДОВАгр.София ,ул.Добруджа 8 ,вх. Бет.ІІ0899 007 775
МИГЛЕНА МАРИНОВА АНГЕЛОВА ул. Солун 23,вх. 20885 739 595
МИГЛЕНА ПЕТРОВА ХРИСТОВА ул.Баба Тонка 26 ет.1 0898 907069
МИЛА ЖИВКОВА ДИМИТРОВАул.Александровска 26,ет.4,оф.10 0898 516-599
МИЛЕН КОНСТАНТИНОВ ДРАГОЛОВ ул.Цар Асен 26 вх.Б0887 558945
МИЛЕН ЦАНКОВ ИВАНОВРазград,ул.”Ст.Караджа” 9-А0898 267072
МИЛЕНА БОРИСОВА ПЕТРИКОВА ул.Панайот Хитов 34,вх.А0888440944
МИЛЕНА ИВАНОВА МОМЧЕВА гр. Бяла ,ул. В.Левски 2 ет.20888 555760
МИЛЕНА МОИС ГАЛЕВА гр.Бяла,Х.Димитър 170888/688-091; 0817/ 4735
МИЛЕНА НИКОЛОВА БУКУРОВАул.Дух.Възраждане 10,ет.30886/317-255; 836 089
МИЛЕНА ПЕТРОВА КАРАЧОРОВАул. Цар Освободител 19-А 0876 636433
МИРОСЛАВ ВЕСЕЛИНОВ ВАСИЛЕВул. Муткурова 110888/617 440
МИХАИЛ ПЕТРОВ РОБЕВул. Олимпи Панов № 9, ет. 20888/267 758
МУСА МЕХМЕДОВ ПЕХЛИВАНОВ ул. Цар Освободител 33,ет.1,оф.15 0889 800510
НАДЕЖДА ИВАНОВА СИМЕОНОВАул. Муткурова 36,вх.А,ет.20889 578658; 838 837
НАТАЛИЯ ГЕОРГИЕВА ВЕЦОВА ул. Пирот 5 ет.3 0898/258 912; 519 124
НЕВЕЛИНА ИВАНОВА ХРИСТОВАул. Болград № 10887 449 714
НЕЛА ПЕТРОВА РАДЕВА ул. Ниш 46,х.Б,ет.10889 493790
НИКОЛА КОСТОВ БУКУРОВул.Дух. Възраждане 10 ,ет.387 12 00
НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ НИКОЛОВул. „Борисова“ № 8, етаж 50888 736 565
НИКОЛАЙ АСЕНОВ ПОЧЕВ ул. Цар Освободител 46,ет.20898 240 543;830584
НИКОЛАЙ АТАНАСОВ ИЛИЕВул. Райко Даскалов № 2,ет. 2,офис 2050877 579 572
НИКОЛАЙ ВЛАДИСЛАВОВ ТАБАКОВ ул.Стефан Караджа 100882525827; 828839
НИКОЛАЙ ДЕНЕВ ИВАНОВ ул.Бистрица 40887 567682
НИКОЛАЙ ИВАНОВ БРАТОВАНОВ Олимпи Панов 17 вх.Б ет.4,оф.17 0888 684 817; 895 647
НИКОЛАЙ ИВАНОВ КОЛЕВул.Бистрица вх.Б ет.10886/026 648;830 680
НИКОЛАЙ ИЛИЕВ КОЛИШОВСКИул.Цар Освободител 14,ет.2 0885040808
НИКОЛАЙ МЕТОДИЕВ ДАНДИЛОВул.Раковска 10 ет.3 898/522 970; 510 416
НИКОЛИНКА ХРИСТОВА МЯНКОВАул. Тодор Александров 70888/816 838; 877 444
НИНА АНГЕЛОВА НИКОЛОВА ул. Г.С.Раковски 13, ет.2 0884135033
ОГНЯН ИЛИЕВ БАСАРБОЛИЕВул. "Църковна Независимост" № 2 , вх. Б, партер0888 836 343
ОГНЯН НИКОЛАЕВ МИНЧЕВул.Фердинанд 19 ,Б 0888/211 457
ПАВЕЛ ТОДОРОВ МАРТЕВ ул.Църк. Независ. 20888/332 394;0876 780 994
ПАВЛИНА КРЪСТЕВА ИВАНОВА ул.Хан Аспарух 31,ет.20889/756 793; 581 526
ПАВЛИНА ПЕТКОВА АРНАУДОВА бул.Цар Освободител 16 0887 704 460
ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВул.Църк. Независимост 18,ет.3 0882444 357
ПЕТКО ИВАНОВ АХМАКОВгр. Ветово ,ул.В.Търново 10888/617 043;08161/2667
ПЕТЯ АЛЕКСАНДРОВА ЦОНЕВА ул.Константин Иречек 6 0896 727927 ;834 494
ПЕТЯ БОГОМИЛОВА ИВАНОВАУл. Петко Д. Петков 21,вх Б,ет.10889 302 290
ПЕТЯ ДИМИТРОВА ПЕТКОВАул. Олимпи Панов 14,вх В,ет 2 0888 715 970
ПЕТЯ КРАСИМИРОВА ПЕТРОВАпл. "Отец Паисий" № 2 , ет. 7, офис 7020879 067711
ПЕТЯ ПЕТРОВА ИВАНОВА ул.Райко Даскалов 21,вх.Б 0899/309 203
ПЕТЯ ХРИСТОВА РАЙКОВА ул. Александровска 87,ет.2 0888 267778;87 37 06
ПЛАМЕН ДИМИТРОВ СИМЕОНОВул.Муткурова36,вх.А-3,ет2,оф.140889 578644;838 837
ПЛАМЕН МАРИНОВ ПАНТЕЛЕЕВ ул.Борисова 99,вх.3ет.7 0889/040 261
ПЛАМЕН ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВул.Бистрица 4 вх.Б0888/804 099; 830 679
ПЛАМЕНА МАРИНОВА МАРИНОВА бул. Липник 72,вх.10888502687; 0894 606 334
ПЛАМЕНКА ЙОРДАНОВА ИВАНОВАул. Панайот Хитов № 3 , офис 10888 503 938
РАДОСЛАВ ГЪДЕВ НЕЦОВ ул. Борисова 27,жв 2,ет 10888/326 414;
РАЛИЦА БОРИСОВА ПЕТРОВАул.Дух.Възраждане 10,ет.1,оф.20888 731 143
РАЛИЦА ИВАНОВА ХРИСТОВАул. Църк. Независимост 18 ет.40888 715954
РАЛИЦА КОСТОВА БАРАШКАул.Борисова 8 ет.50888 715 957 ; 821 839
РЕНА ЕНЧЕВА СТЕФАНОВА ул. Тодор Александров 70888 219306; 877 444
РЕШАТ АХМЕД ФУЧИДЖИ ул. Църк. Независимост 3 0885 916426
РОЗАЛИНА СТЕФАНОВА АСЕНОВА-Христоваул.Дух.Възраждане 240888/238 352;820 927
РОСИЦА АЛЕКСАНДРОВА КРЪСТЕВАул.Олимпи Панов14 А 0889799808
РУМЕН АНТОНОВ НИКОЛОВул. Ил. Макариополски 8 0886 435105
РУМЕН ИВАЙЛОВ ПЕНЕВул. Никола Вапцаров № 1 0897 405 607
РУМЯНА ИВАНОВА КОСТОВАул.Кирил Старцев 12,оф.6 0887 113 318
РУМЯНА СТОЯНОВА ХРИСТОВАул. Кирил Старцев .3 0898 459 852; 828 085
СВЕТЛАНА РАЙКОВА МАРТЕВАбул. Тутракан 100 0888 210353
СВЕТЛЕНА НИКОЛОВА КОЛЕВАЧУЖБИНА , ул. Юндола 16
СВЕТЛИН ИВАНОВ КОЛАРОВул.Борисова 8 ет.30888/858 903; 834 670
СВЕТЛИН ЙОРДАНОВ ЦВЕТАНКОВул. “Вардар” 270889 743696
СВЕТЛИНА ИВАНОВА СТЕФАНОВАул.Църк. Независ. 18 ет.50888 667 883; 519 159
СВЕТЛОЗАР ДОЧЕВ ЛАЗАРОВул.Люле Бургас 30898/590 548; 828 407
СВЕТЛОМИР КОЦЕВ СТОЯНОВул.Борисова 73 0888/442 525; 810 146
СВЕТЛОМИР МИХАЙЛОВ ИВАНОВул. Любомир Пипков 2,офис 20 0888 411957
СВЕТОСЛАВ СТЕФАНОВ МИХОВул.Александровска 10,вх.А 0888 952 517;825 900
СВИЛЕН ИВАНОВ СТЕФАНОВ ул. Гладстон 5, ет.4 0886 066698
СЕИД АЛИОСМАН МАХМУДул. Църковна Независимост № 3, партер0894 849 253
СИБЕЛ БИРДЖАН БЕКИРОВАул. Църковна Независимост 3 оф. 30898 951 264
СИЛВИЯ ДИМИТРОВА КРЪСТЕВА ул. Давид 190885 722 145
СИМЕОН ЙОСИФОВ ДИМОВул. Брезник № 90887 597 695
СИМИЛИЯН НЕДКОВ СТЕФАНОВул. Райко Даскалов № 2 , офис 201/3010884 180 717
СИЯНА ВЕЛИКОВА ПЕНЧЕВАул Хан Аспарух № 31,партер0889 829 922
СЛАВЧО ПЕТКОВ СЛАВЧЕВул.Момчил войвода 20887/163 075;832 295
СМИЛЯНА СТОЯНОВА ВЕЛИНОВАул.Любен Каравелов 80888 794 192; 834 378
СНЕЖИНА ДИМИТРОВА ВАСИЛЕВАул.Рупел 2 ,вх.1 ет.3,ап.9 0887 389260
СТАМЕН ЦАНЕВ ЦАНЕВ ул. К.Величков 15 0888 149 596
СТАНИСЛАВ ЙОРДАНОВ ЛЕФТЕРОВ пл.Средец 2 ет.3 оф.3090888 216 959; 873 155
СТАНИСЛАВА ДИМИТРОВА НАЧЕВАгр. Две могили, бул. "България" № 910888 386 089
СТЕЛА БОНЧЕВА СТОИЛОВА ул. Фердинанд № 4 , ет. 20889 123 888
СТЕЛА ДИМИТРОВА ЦАНЕВАул. Хан Аспарух № 31 , ет. 20887 372 986
СТЕФАН АТАНАСОВ БОРОВул.Александровска 930887/747 218; 510 375
СТЕФАН АТАНАСОВ ДОНЕВгр. Русе, Хан Аспарух 31 , ет.5 0889 538 100
СТЕФАН СВЕТОСЛАВОВ МИХОВ ул. Александровска № 10, ет.10888 146 823
СТЕФКО ИВАНОВ МАРИНОВ ул.Муткурова 530888/730 761; 826 640
СТОИМИР ИВАНОВ ИВАНОВул. Хан Аспарух 31 ет.20888 742 847;581 526
СЪБИНА АЛЕКСАНДРОВА ПЕТКОВА ул. Любомир Пипков № 20888 877 499
СЪТКЪ МУТАЛИБОВ ИРИЕВул. Църковна Независимост № 3 ,офис 130876 760 247
ТАНЯ ТОТЕВА ПЕТКОВАСофия , ул. Христо Белчев 2, ет.5 0897 918960
ТАТЯНА ПЕТКОВА БОЙЧЕВАул. Петко Каравелов № 15 0886/859 658; 877 059
ТАТЯНА СТОЯНОВА ПАНДЖАРОВА София,ул. Червен № 1, вх. ІІ 0884 327735
ТАТЯНА ЧАВДАРОВА ВЕЗИРОВАул.Александровска 800888/863 548; 834 213
ТЕННУР САЛИЕВА ХАДЖИЛАРОВАул.Петрохан 90,бл.Силистра А 450 822
ТЕОДОР ИВАНОВ ГАРВАЛОВул. Александровска № 64 , двор0888 852 313
ТЕОДОРА МИХОВА КЯТОВСКА гр.Бяла, Х.Димитър 170887 478 101
ТЕОДОРА ПЕНКОВА ПЕНКОВАул. Г.С.Раковски 13 0888722133
ТЕОДОРА ЮЛЧЕВА ПЕНЧЕВАпл. Възрожденски № 6,вх.2,ет. 2 0878755353
ТИХОМИР ВЪЛЧЕВ НЕНЧЕВ бул.Липник 5 , ет.2 оф.7 0885657840
ТИХОМИР МЛАДЕНОВ ТРИФОНОВпл. Средец 2 ет.1 офис 2 0889 433 437
ТОДОР ИВАНОВ БОНЕВгр. Варна ул. "Любен Каравелов" № 3,вх.Б,ет 10885 444 274
ТОДОР ТРИФОНОВ КОЙНОВ ул.Райко Даскалов 320888/332 345; 523 040
ФИЛИП ЛЮЛИНОВ МАТЕВул.Александровска 710896 846 556; 821 101
ХРИСТИНА ЙОРДАНОВА МАРИНОВАул. Църковна Независимост №11 ,ет. 1 ,офис 10883 510 108
ХРИСТО ВЕЛИКОВ АНГЕЛОВпл.Хан Кубрат 1 ет.6 0898 685 655
ЦВЕТАНКА ИВАНОВА ПАРИСОВА - ИВАНОВАул."Александър Хаджирусев" № 9 ,бл. 50 вх. А0883 592 037
ЮЛИЯ ЕНЧЕВА ДАНЕВАул. Кирил Старцев 3 0887/763 281; 824 772
ЮЛИЯ МЕТОДИЕВА НИКОЛОВА СЛИВО ПОЛЕ , ул. Бузлуджа 2 0888 135 456
ЮЛИЯН ПЕТРОВ КАЛЧЕВ ул.Александровска 1, вх.В, ет.4 0879869100
ЮРИЙ ПЕТКОВ СИМЕОНОВ гр.Бяла ,В.Левски 10888/957 285; 0817/ 2601
ЯВОР БОРИСОВ ЯНКОВкв.Здравец, ул.“Ед.Винтер”6,вх.2,ет.7 0898229621
ЯВОР ДИМИТРОВ ЧОРБАДЖИЕВбул Тутракан 100 0887 246049
ЯВОР ДИМОВ ПОПОВул.Църк. Независимост 3 оф.12 0878411829
ЯНА ГЕОРГИЕВА СТАНЧЕВА ул. Доростол 320895 066 208