Вписани адвокати

Име, Презиме, ФамилияСлужебен адресТелефон
АЛБЕНА ГЕОРГИЕВА ВЪЛЧЕВАул. "Ледено езеро" № 4 ,ет. 20878 192 605
АЛБЕНА ГЕОРГИЕВА ВЪЛЧЕВАгр. Русе , ул. "Ледено езеро" №4 ,ет.2
гр. Варна , ул. "Густав Вайганд" № 18, ет.5
0878 192 605
АЛБЕНА ГЕОРГИЕВА ЖЕЛЯЗКОВАул. Църковна Независимост 180887 940 353
АЛБЕНА ПЕТРОВА МАТЕВАул. Иван Вазов 140894 438015
АЛБЕНА ФИЛИПОВА ЕНЧЕВАул. Зайчар № 90888 610063
АЛЕКСАНДЪР ВЕЛКОВ ГАНЧЕВул.Църк. Независимост 16,ет.І0878 814429
АЛЕН АНАТОЛИЕВ КАЗАКОВул. Кирил Старцев 12 0879 011666;822 444
АЛИНА КИРИЛОВА БЛЪСКОВАул. Чавдар войвода 6 0888/924 818
АНА ЛЮБЧЕВА НОВАКОВАул. Независимост 2 0895 044 402 ;88 73 50
АНАТОЛИ ПЕТРОВ КАЗАКОВ ул.Кирил Старцев 120886/200 006; 822 444
АНГЕЛ ЙОРДАНОВ СТЕФАНОВ ул. Тодор Александров 70888 528286; 877 444
АНГЕЛИН КОЛЕВ КОЛЕВ ул.Александровска 50 0888 522055; 826 292
АНДРЕЙ ЖЕЛЯЗКОВ ЖЕЛЯЗКОВ ул. Църковна Независимост 18,ет.1 0888521398
АНДРЕЙ ЛЮБОМИРОВ ДЖУСТРОВ ул.Борисова 52 ет.6 0882 04 00 20 ;229 153
АНЕЛИ ГИНЧЕВА ЧОБАНОВА С-я, ул.Леа Иванова,бл.Яворов,вх.4,ап.2 0877 021227
АНЕЛИЯ ЙОРДАНОВА РУСАНОВА ул. Христо Ясенов 2 ,бл. 3,вх. 8, ет 1 0898 906-910
АНИТА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА пл. Средец 2 ет.3 ст.301 0888/610-227; 824 837
АНТОАНЕТА ГЕОРГИЕВА ГАНЕВА ул. Фердинанд 34 , ет 1 0887/467-587; 833 433
АНТОНИНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА ул.Цар Фердинанд 4,ет.ІІ,оф.9 0888 447159
АТАНАС ВЪЛКОВ СИРКОВ ул.Княжеска 27 0888 224 494 ;877195
БАЙЧО ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ гр.Две могили- ул.Ф.Тотю 1 0886/135-976;
БИЛЯНА ДИМИТРОВА КАЛЧЕВА ул.Райко Даскалов 21-Б0888/838-338; 873 054
БИЛЯНА ДРУМЕВА ДИМИТРОВА ул. Гладстон № 5, ет. 2, офис № 4 0898/930-924;
БИЛЯНА КРУМОВА СИМЕОНОВА ул.Църк. Независимост 3 0889/630-502;
БОРИСЛАВ ВЕНЕЛИНОВ ЖЕЧЕВ ул. Аспарух 310898 897628
БОРИСЛАВ ИВАНОВ БЪЛГАРИНОВ ул.Църк. Независимост 16,ет.4 0897 905510
БОРЯНА АНГЕЛОВА АТАНАСОВА ул.Борисова 8 ет.5 0887 971162 ;821-837
БОРЯНА АТАНАСОВА МИЛКОВА пл. Възрожденски 60889 313 615
БОРЯНА КИРИЛОВА ГРОЗДЕВА ул.Райко Даскалов 120898/262 466; 836 135
БОРЯНКА АСЕНОВА ЛЪВЧИЕВАул. Църковна Независимост 270876 675 075
ВАЛЕНТИН АСЕНОВ ДАЛЕВ ул. Църк. Независимост 5 0898411508
ВАЛЕНТИН ВЪЛКОВ ВЪЛКОВ ул.Петко Д.Петков 21-А0888 267823;879-066
ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ ДОНКОВ гр. Ветово,ул. Йордан Йовков 1А 0876617299
ВАЛЕНТИН НЕДЯЛКОВ ИВАНОВ ул. Фердинанд 4 ,вх. Б,ет.4 0898 440442;828 577
ВАЛЕНТИН ПЕНЕВ ГЕОРГИЕВ ул.Захари Стоянов 36,вх.1 0888 450946; 899 542
ВАЛЕНТИНА ЕНЧЕВА ЛЕФТЕРОВА пл. Света Троица 3 ,ет.2 0878 826130; 837 815
ВАЛЕРИЯ ТРИФОНОВА НИКОЛАЕВА ул.Муткурова 37-А 0888/886-333;833 613
ВАСИЛ ИВАНОВ РОБЕВ ул.Църк. Независ. № 3,ет.5,оф.22А 0886637701
ВЕЛИЧКА АТАНАСОВА АНДОНОВА ул.Славянска 8,вх.Б 0888/831-629; 834 022
ВЕНЦЕСЛАВА СТЕФАНОВА СТЕФАНОВА ул.Църк.Независ.11 ет.10888/209-045; 830-142
ВЕНЦИСЛАВ СИМЕОНОВ ВЕЛИКОВ ул.Раковски 10 – ет.3 0888/625-398;0988357405
ВЕРОНИКА РУМЕНОВА ШАРКОВА ул. Олимпи Панов 14 В 0898 566895
ВЕСЕЛИН БОГДАНОВ ФИЛИПОВ ул. Кирил Старцев 12 оф.7 0887407517
ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ ДОДЕВ ул.. Асен Златаров 33, ет.1 ап.20887 860019
ВЕСЕЛИНА ПЕТКОВА ЙОРДАНОВА ул.Княжеска 240887 317137; 821 986
ВЕСЕЛКА ВЕСЕЛИНОВА РАДЕВА ул.Княжеска 16 0877/833-751;
ВЕСЕЛКА ГЕОРГИЕВА ПЕТКОВА ул. Константин Величков 30984 566 066
ВИКТОРИЯ ДРАГОМИРОВА СТОЙЧЕВАул. Муткурова 36,оф. 14 0894 367 752
ВИКТОРИЯ КОЛЕВА ВЕЛИКОВА-Дочева гр.Бяла,ул.Х.Димитър 170888/554-094; 0896 760330
ВИОЛЕТА СПАСОВА МИНЧЕВА ул.Княжеска 270876606-966; 832-388
ВИОЛИНА БОГОМИЛОВА ГЕОРГИЕВА ул. Дойран 150888 615591
ВИОЛИНА ГЕОРГИЕВА ЧУБУРОВА ул. Алеко Константинов 40878 836 462
ВЛАДИМИР ВАСИЛЕВ НЕДЯЛКОВ ул.П.Д. Петков 210888 972226;
ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ ЯНЧЕВ ул.Александровска 71 ет.50885 261 633; 872-083
ВЛАДИМИР ИЛИЕВ ТОКУСЧИЕВ ул. Едуард Винтер 6 вх- Б 0888 412000
ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВ ЛЕГАРСКИул. Константин Величков № 150888 836 251
ВЛАДИМИР ПЕТРОВ ПЕТРОВ ул. Хан Кубрат 1,ет.100887/794-007; 830 053
ВЛАДИМИРА САВОВА НЯГОЛОВА ул.Хан Аспарух 320888 836174 ; 877 175
ВЛАДИСЛАВ ВЛАДИМИРОВ НЕДЯЛКОВул. Петко Д.Петков 21 0883482656
ВЛАДИСЛАВ МИТКОВ ВЕЛЕВ ул.Александровска 71 0896 846 555 ;
ВЯРА ДРАГНЕВА ДРАГНЕВА ул. Цар Освободител 19 а0885020552; 828 903
ГАБРИЕЛА МИХАЙЛОВА КАРОЛЕВА София, ул.Разлъка 1 вх.Б 02/726-355
ГАЛЕН ВАЛЕНТИНОВ ГАНЧЕВ ул.Духовно Възраждане 100888 617 549
ГАЛИНА АНГЕЛОВА МЕХАНДЖИЕВА ул. Хан Аспарух 31 0888 796241
ГАЛИНА АСЕНОВА ДИМИТРОВА ул.Александровска 80 0899 884716; 834-213
ГАЛИНА ЕМИЛОВА ЛАМБЕВА ул.Фердинанд 34,ет 1 0889/303-644;833-433
ГАЛИНА ИВАНОВА ТОДОРОВА ул. Църк. Незав. 18,ет.2 0898 239196
ГАЛИНА ТЕОФИЛОВА ТЕОФИЛОВА извън страната
ГЕОРГИ ВЛАДЕВ МЛАДЕНОВ ул.Цар Освободител 36 ет.3 0887/447-836;
ГЕОРГИ ВЪРБАНОВ ВЪРБАНОВ ул. Олимпи Панов 14, вх.А, ет.4 0888525497
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ ул. Райко Даскалов 10 0888 326260
ГЕОРГИ ИВАНОВ СТОЯНОВ ул.Борисова 16 –Б 0889/822-687;
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЯНКОВ ул.Борисова 8 ет.3 0888/810-415; 834-670
ГЕОРГИ МАНОЛОВ КИРИЧКОВул.Мостова № 19 , офис № 2 0888 745 716
ГЕОРГИ МИЛЧЕВ ГЕОРГИЕВ ул.”Фердинанд “ 4 ет.40898 441 317
ГЕОРГИ НЕДКОВ ПЕТРОВ ул.Васил Априлов 10889 318303; 589706
ГЕОРГИ ПЛАМЕНОВ ПЕТКОВул. Църковна Независимост 2 вх.30882 436 656
ГЕРГАНА КОЛЕВА САВЧЕВА ул.Муткурова 53 вх.3 0889 277 224, 823 664
ГИНКА ЙОРДАНОВА СТАЙКОВА ул.Ниш 22 ет.2 0888 818 485;
ГРЕТА ПЕНЧЕВА ПЕТРОВА ул.Александровска 62 0888/984-264;
ДАНАИЛА ЖЕЛЯЗКОВА ЖЕЛЕВА ул. Олимпи Панов 14, вх.В0888 966551
ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА ул. Борисова 8 ет.30888 617169; 828 312
ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА МИТКОВА ул. Олимпи Панов 25, ет.4 0888 490693
ДАНИЕЛА НИКОЛОВА КРАЛЕВА ул.Църк. Незав.3 ет.40887/760-780; 830-152
ДАФИНА ИВАНОВА СИМЕОНОВА ул. Църковна Независимост 0888/715-967; 821-838
ДЕБОРА ЛЮДМИЛ ПАВЛОВАул. Княжеска № 23 Б партер0878 552 886
ДЕНИСЛАВ ИВАНОВ МАРИНОВ ул. Райко Даскалов 21 0889 819 102
ДЕНИСЛАВ ИВАНОВ МИХАЙЛОВ ул. Муткурова 11 0894 336 330
ДЕНИЦА КРАСИМИРОВА ПЕТРОВАгр. Русе , ул. Шипка 880897 444 339
ДЕСИСЛАВА ВЪЛЧЕВА АТАНАСОВА ул. Гладстон 5 ет.1 0884 800148
ДЕСИСЛАВА ЖИВКОВА ТРИФОНОВА ул. Александровска 92 0888 146522
ДЕСИСЛАВА ЙОРДАНОВА КАЛИНОВА- Роева ул.Александровска 71,ет.5 0889 847990; 0878 931994
ДЕСИСЛАВА КОЛЕВА ДИМИТРОВА ул. Олимпи Панов 140887 525 839
ДЕСИСЛАВА ПЕТРОВА ЧАКАЛСКА ул.Боримечка 9 / партер / 0886 201355
ДЕТЕЛИНКА СТАЙКОВА АРНАУДОВА ул. Княжеска 13-А 0888 688731; 839 755
ДЕЯН ТОДОРОВ МИТЕВпл. Свобода № 7 0889 857 499
ДИЛЯНА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА ул. Пирот 9 вх.А ет.2 0888 886078
ДИМИТРИНА ХРИСТОВА ПЕТРОВА С-я ,бул.Фритьоф Нансен 37 А, ет.50885287863
ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ХРИСТОВ ул.ПеткоД.Петков 21 вх.Б 0887/580 410; 876-098
ДИМИТЪР ВЛАДИМИРОВ НЕНОВ ул.Фердинанд № 19, Б0888/282-445;
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ РЪТКОВ ул.Хр.Г.Данов 5 0887/539-873; 839 544
ДИМИТЪР ИВАНОВ КАРАВАСИЛЕВ ул. Скобелев 52,бл.Бачо Киро вх.А0885 233371
ДИМИТЪР ИВАНОВ РОЕВ ул.Любомир Пипков 4,вх0887 096270; 838 530
ДИМИТЪР КАЛИНОВ ВЛАДОВ гр. Бяла,В.Левски 10 0889 594650
ДИМИТЪР КИРИЛОВ ТЕРЗИЕВ пл.Възрожденски 4 0888/636-433;
ДИМИТЪР МИЛЕВ ДИМИТРОВул. Тодор Икономов №7 вх. 3 ,ет 50988 906 249
ДИМИТЪР НАЧЕВ НАЧЕВул.Фердинанд 10893 521 052
ДИМИТЪР СТЕФАНОВ СТЕФАНОВ ул.Борисова 8, ет.3 0896 899736;
ДИМИТЪР ХРИСТОВ ДИМИТРОВ пл.Средец 2 кант.101 0878 877915;
ДИЯНА ДИМИТРОВА ЯНКОВА-ВЪЛЧЕВА- ул..Раковски 13, ет. 2 0882609482
ДМИТРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ ПОПСУЛИС ул. Симеон Велики № 12 ,ет 1 0878580690
ДОРОТЕЯ МЛАДЕНОВА ДИМОВА ул. Петър Берон 9 , вх.1 878 844
ЕВГЕНИЯ ВЛАДИМИРОВА ГАГАШЕВА Бургас ,ул.Богуриди 25 ет.1 0889/316-480
ЕВГЕНИЯ МИНЧЕВА КОСТАДИНОВА ул.Църк. Независ. 3 0899/142-356; 519 290
ЕВЕЛИНА ТОДОРОВА СИРМАНОВА ул. Духовно Възраждане 34,оф.6 0888/271-503;0895 426 654
ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЕВА ЗАЯКОВА ул. Петко Каравелов № 15 0888/977-504; 877-059
ЕЛВИРА ВАСИЛЕВА МИНЧЕВА бул.Църк.Независ.3 0888 230713 ;
ЕЛЕОНОРА БОРИСОВА КАРАИВАНОВА пл.Средец 1 , ет. 50878 800513
ЕЛЕОНОРА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА ул. Л. Пипков № 3 0886 408 844
ЕЛИЗАВЕТА ГРИГОРИЕВА ЛЕФТЕРОВА-ул.Александровска 620889/536 102;837 815
ЕЛКА ИВАНОВА КОЛАРОВА ул. Буров № 5 0885/235 205; 883 128
ЕЛКА НИКОЛОВА ДОЧЕВА пл. Възрожденски 60886 677 611
ЕМАНУИЛ КРАСИМИРОВ КОЛАРОВ ул. Борисова 15 0887 497910
ЕМИЛ ДИМИТРОВ ТОДОРОВ ул."Църковна Независимост" № 190888/638-665;
ЕМИЛ НИКОЛОВ МИЛУШЕВ ул.Борисова 8,ет.3 0886/403-066; 834-670;
ЕМИЛИЯ БОЙЧЕВА КОЕВА-МИНЧЕВА бул. Възрожденски 6 0888 411 877 ;
ЕМИЛИЯ ИЛИЕВА ГРИГОРОВА ул. Райко Даскалов 120889/688-657; 836 135
ЗВЕЗДЕЛИНА РАФАИЛОВА РАФАИЛОВА
ул.Р. Даскалов 12,ет.20897 840004; 826488
ЗДРАВКО АЛЕКСАНДРОВ КАРАБЕНЧЕВул. Дондуков Корсаков №120885 857 027
ЗДРАВКО ДИМИТРОВ ПАСКАЛИЕВ бл.Пасат вх.1 ет.5 0889 847134
ЗЕРРИН АДНЯНОВА МУСТАФОВА пл.Средец 2 ет.10893789243
ЗЛАТАН СТОЯНОВ ЗЛАТАНОВ ул.Александровска 100 0888 544 590;0898 754993
ЗОРНИЦА ПЕТКОВА ИВАНКИНА ул.Църк.Независ.110888/253-920; 823-166
ИБРЯМ АХМЕД ГАВАЗ ул. Църковна Независимост 3 ,офис 8 0886 330 111
ИВАЙЛО КОЛЕВ УЗУНОВ бул.Цар Освободител 123,вх.20888/326-398;
ИВАЙЛО МАРИНОВ КОЛЕВ ул. Лозен Планина 31 0886 410 143
ИВАЙЛО СТАНЧЕВ ДИМИТРОВ ул. Богдан Войвода № 5 0887 135469
ИВАЙЛО ТОДОРОВ ИВАНОВ ул. Згориград 7 0879 840087
ИВАН ВЕСЕЛИНОВ ВАСИЛЕВ ул."Църковна Независимост" № 190888 731065 ;0894 438019
ИВАН ГАНЧЕВ МАРИНОВ бул.Липник 72 0889 154682; 0894 606336
ИВАН ДОЙЧИНОВ ДОЙНОВ ул. Тодор Александров 7 0884 402 021
ИВАН ИВАНОВ МОМЧИЛОВ бл.”Поп Харитон вх.Г, ет.2 0884587252
ИВАН ТОДОРОВ ДОЧЕВ ул."Църковна Независимост" № 19 0888/411-793;
ИВАНКА ДОНЧЕВА ЯНЧЕВА ул.Александровска 71,ет.50888/537-732; 872-083
ИВЕЛИНА ИВАНОВА ПАНЕВА гр. София ,ул. Златен рог 22,ет 4,оф.80882428838
ИВЕЛИНА МИХАЙЛОВА ИВАНОВАул. Петко Д.Петков № 80886781037
ИВЕЛИНА ТОДОРОВА КАРАМФИЛОВА - ул.Петър Берон 9 ,вх.А, ет.2082878844
ИВКА ЙОРДАНОВА ИВАНОВА ул. Църк. Независимост 18 ет.4 оф.3 0889 407 657;
ИВО КОЛЕВ ПАЗАРДЖИЕВ бул. Фердинанд 3 ет 2 0896761887
ИВО МИНКОВ ИЛИЕВ ул.Пиротска 5 0888/867-301; 834 031
ИВО ХРИСТОВ ГЪЧКОВ ул.Църк.Независимост 350887 243 208; 507 330
ИЛИЯН ВАСИЛЕВ ИЛИЕВ ул. Муткурова 11 0894660360; 83 83 34
ИРЕНА ИВАНОВА МАРИН.-ВАРАДИНОВАСофия, ул. Порто Лагос 7-9 0888/836 356
ИРЕНА ПЕТРОВА ОБРЕТЕНОВА-СИМЕОНОВАгр. Варна ул. "Македония" № 35 ,ет. 70898 448 555
ИРИНА БОГДАНОВА АЛЕКСАНДРОВА ул Църк.Незав. 5,вх.1,ет.3,оф.14 0888 286429
ИСКРА АНГЕЛОВА КОСТАДИНОВА ул.Константин Величков 3 0898641756; 871 162
ИСКРА ИЛИЯНОВА ИВАНОВА ул.Църк.Независимост 180888 919221; 825-214
ЙОАНА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВАгр. Две Могили , бул. България 710889 568 722
ЙОАНА ЛЮБЕНОВА СТЕФАНОВА ул. Муткурова № 36,вх. А-3,ет.2,офис 30877 688607
ЙОРДАН ДИМИТРОВ ДАНЕВ к-с Балкан к-ра 103 0888/857-100
ЙОРДАН РАХНЕВ ЙОРДАНОВ ул.. Юндола 16 вх.2 ет.10888 521578 ; 892 562
ЙОРДАН СОТИРОВ ДОЙЧИНОВ ул.Църк. Независ. 18 0898/915-916; 820-166
КАЛИНА ИВАНОВА ТОДОРОВА гр. Габрово , ул. Радецка 15 0887/879-532
КАМЕЛИЯ ИВАНОВА ГАЧОВСКА ул. Цар Асен 26,бл.Съединение вх.2 0896 510445
КАМЕЛИЯ МИНКОВА СТОЯНОВА ул. Сяр 40,вх. 1 ,ет. 2,ап.2 0886 771 110
КАМЕЛИЯ ПЕТРОВА КОЖУХАРОВА ул. Александровска 80 0888 209030; 834 213
КАМЕЛИЯ СТОЯНОВА НЕЙКОВА гр. София 0884 322 663
КАТАЛИН ИВАНОВ БОЯДЖИЕВ ул.Александровска 820887/831-069; 522305
КАТИНА ДРАГОМИРОВА ХРИСТОВА ул. Драма 15 0898 506576
КАТРИН ПЛАМЕНОВА ЗДРАВКОВАул. Байкал № 4 0896 589 146
КАТЯ АТАНАСОВА Бърдарова-Димова ул.Любен Каравелов 80887 418674; 878-036
КАТЯ ПЕТКОВА СТОЙЧЕВА ул. "Църковна независимост"№ 18,ет.3,офис 70887/469 060; 883 190
КИРИЛ ДИМИТРОВ ТЕРЗИЕВ пл.Възрожденски 4,бл. Раяна 0888 822631
КИРИЛ ИЛИЕВ ДОНЧЕВ ул. Хан Аспарух 31,ет.3 0888 654331
КИРИЛ КИРИЛОВ ФАНКОВ ул.Фердинанд 40888/927-505; 872 377
КОЛЬО СТОЙКОВ КОЛЕВ ул. Църк. Независимост 35 ет.3 0899 826 527
КОНСТАНТИН ЕВГЕНИЕВ СТАНИМИРОВ ул.Църк.
Независимост 27 А
0886 854478
КОРНЕЛИЯ СЪБЕВА ДОБРЕВА ул. Църк. Незав. 3 0895708613
КРАСИМИР КИРИЛОВ КОЦЕВ гр.Разград ,ул.Цар Асен 10 0899 948070; 0887 453041
КРАСИМИР ПЕТКОВ ЙОРДАНОВбул. Цар Освободител №33 , бл. Румяна ,комплекс Сердика 0896298005
КРАСИМИРА АЛЕКСАНДРОВА КЬОРАНГЕЛОВА-НИНОВАул.Муткурова 36, вх.А-30887/434-710;0884 718 767
КРАСИМИРА ИГНАТОВА СТАНКОВАул. Хан Аспарух 31 ет. 20889 804857
КРАСИМИРА НИКОЛОВА КОЛЕВА ул. Александровска 50 0888 521722; 826 292
КРЕМЕНА ДИМИТРОВА ИЛИЕВА пл. Средец 2, ет.1 0889451894
КРЕМЕНА СТЕФАНОВА МИЛАНОВА извън страната тел.в София 02 9522874
КЪНЮ ИВАНОВ ЦОНЕВ ул.Александровска 53 ет.ІІ ст.140888 521191 ;
ЛЕВЕН САБИНОВ СЕВЕРИНОВ ул.Петър Берон 9,вх. 1,ет.20897 870 985; 878844
ЛИЛИЯ ЛЮБЕНОВА БОРИСОВА ул. Славянска 8-Б 0887 202123 ;834 783
ЛИЛЯНА АЛЕКСАНДРОВА ВЛАДИМИРОВА ул.Любен Каравелов 200898 937280
ЛЪЧЕЗАР ЗДРАВКОВ БАКЪРДЖИЕВ гр. Бяла , ул.”Х.Димитър” 170877 056570;0817 4735
ЛЮБИМА ТОДОРОВА БУРГАЗЛИЕВА гр. Бургас , ул.Оборище 90 ет.І0887 218322
ЛЮБОМИР ВАХРАМ ХОВСЕПЯН ул.Борисова 41 0899/ 091 902;
ЛЮБОМИР ИВАНОВ СЛАВОВ ул.Муткурова 36,вх.А -3 0899/290-264
ЛЮБОМИР СТОЯНОВ КАДИЕВ ул. Никола Петков 6,вх.2 ет.І0885856589
ЛЮДМИЛ ДИМИТРОВ ПАВЛОВ ул. Княжеска 23-Б 0887/245-106; 824-241
ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДР. МАКСИМОВА ул. Църк. Незав. 3 ет.4 0888/813-007;
ЛЮСИЕНА ЕНЧЕВА ВЛАДОВА ул. Царевец 2 826785; 0888 532559
МАГДА ИВАНОВА ХРИСТОЗОВА ул. Раковски 4, оф. 30888513355
МАЛИНА РУСЕВА КАРАДЖОВАул. Еп.Босилков 5 ,бл.10 А0898 486476; 838 238
МАРГАРИТА ИВАНОВА ФИЛЕВА ул. Гюргево 10887 742 919
МАРГАРИТА МИХАЙЛОВА СИМЕОНОВА ул. Александровска 840898 697636; 0878 692009
МАРИАНА ИВАНОВА КАМЕНОВА ул.Олимпи Панов 14 0889 306 053; 872616
МАРИАНА ПЕТРОВА МИНЕВА бул. Придунавски 6А0882 928 612
МАРИАНА ПЕТРОВА РАЧЕВА ул. Фердинанд 4 0888 960494; 828 145
МАРИАНА ТОДОРОВА ДИМИТРОВА ул. Фердинанд 34,ет 10898 665407; 833 433
МАРИЕЛА ЕМИЛОВА РАШКОВА-ПЕТРОВАул. Борисова № 94 А кабинет №100898 436 921
МАРИЕЛА СТЕФАНОВА НИКОЛОВА София, ул.Яков Крайков 4,ет.10888610191; 029533542
МАРИЙКА ЕНЧЕВА ВИЧЕВАул. Църковна Независимост 3 0886/249 010
МАРИН ВЕЛИКОВ ТОДОРОВ ул.”Фердинанд 17 ет. 3 0886 177311; 824 569
МАРИН РУСЕВ МАРИНОВ ул. Сърнена гора 29 0895 75 75 60
МАРИЯ БОТЕВА БАТАНОВАул. Църковна Независимост 35 0888602613
МАРИЯ ЖЕЛЯЗКОВА ВАСИЛЕВА ул. Рила 30888 463792; 873 302
МАРИЯ ИВАНОВА РАДЕВА ул. Църковна Независимост №16,ет 15
0887 299 552
МАРИЯ ЛЮБОМИРОВА ЧОРБАДЖИЙСКАул. Борисова 111, вх.А,ет.4,ап.80899/113 924 ; 0886 126 567
МАРИЯ МАРИНОВА СТОЯНОВА ул. Константин Величков 17, офис 30898 581407
МАРИЯ НИКОЛОВА БУКУРОВА ул. Дух.Възраждане 10,ет.20888 287375;871 200
МАРИЯ СИМЕОНОВА ГАНЕВАул.Александровска 710896 846550; 821-101
МАРИЯ СТОИЛОВА ДОСЕВА ул. Пирот 5 ет.3 0887 201355; 830 030
МАРИЯ ТОДОРОВА БАТУЛОВА ул.Александровска 10,вх.А 0889 856324; 825 900
МАРИЯНА ГЕОРГИЕВА ДАСКАЛОВА ул. Раковски 10 ,вх.А 0888 230 573; 874 223
МАРТИН РАДОЕВ ПЕТРОВул. Хан Аспарух 31 ,вхБ0877 099 055; 873 755
МАЯ ВАЛЕРИЕВА ПЕТРОВА ул. Църковна Независимост 110883 31 16 14
МАЯ ГЕОРГИЕВА ДАКОВАул. "Райко Даскалов" №15 0988 781 062
МЕРАЛ МУХАРЕМОВА АХМЕДОВАгр.София ,ул.Добруджа 8 ,вх. Бет.ІІ0899 007 775
МИГЛЕНА МАРИНОВА АНГЕЛОВА ул. Солун 23,вх. 20885 739 595
МИГЛЕНА ПЕТРОВА ХРИСТОВА ул.Баба Тонка 26 ет.1 0898 907069
МИЛА ЖИВКОВА ДИМИТРОВАул.Александровска 26,ет.4,оф.10 0898 516-599
МИЛЕН КОНСТАНТИНОВ ДРАГОЛОВ ул.Цар Асен 26 вх.Б0887 558945
МИЛЕН ЦАНКОВ ИВАНОВРазград,ул.”Ст.Караджа” 9-А0898 267072
МИЛЕНА БОРИСОВА ПЕТРИКОВА ул.Панайот Хитов 34,вх.А0888440944
МИЛЕНА ИВАНОВА МОМЧЕВА гр. Бяла ,ул. В.Левски 2 ет.20888 555760
МИЛЕНА ЙОРДАНОВА МИТЕВАгр.В.Търново ,ул. Ц.Церковски 38 0898/444-095
МИЛЕНА МОИС ГАЛЕВА гр.Бяла,Х.Димитър 170888/688-091; 0817/ 4735
МИЛЕНА НИКОЛОВА БУКУРОВАул.Дух.Възраждане 10,ет.30886/317-255; 836 089
МИЛЕНА ПЕТРОВА КАРАЧОРОВАул. Цар Освободител 19-А 0876 636433
МИРОСЛАВ ВЕСЕЛИНОВ ВАСИЛЕВул. Муткурова 110888/617 440
МИТКО ЛЮБЧЕВ НИКОЛАЕВ бул. Гоце Делчев 26,бл. Троян, вх. А0889 203964
МИХАИЛ ПЕТРОВ РОБЕВул. Духовно Възраждане 100888/267 758
МУСА МЕХМЕДОВ ПЕХЛИВАНОВ ул. Цар Освободител 33,ет.1,оф.15 0889 800510
НАДЕЖДА ИВАНОВА СИМЕОНОВАул. Муткурова 36,вх.А,ет.20889 578658; 838 837
НАТАЛИЯ ГЕОРГИЕВА ВЕЦОВА ул. Пирот 5 ет.3 0898/258 912; 519 124
НЕВЕЛИНА ИВАНОВА ХРИСТОВАул. Болград № 10887 449 714
НЕЛА ПЕТРОВА РАДЕВА ул. Ниш 46,х.Б,ет.10889 493790
НИКОЛА КОСТОВ БУКУРОВул.Дух. Възраждане 10 ,ет.387 12 00
НИКОЛАЙ АСЕНОВ ПОЧЕВ ул. Цар Освободител 46,ет.20898 240 543;830584
НИКОЛАЙ ВЛАДИСЛАВОВ ТАБАКОВ ул.Стефан Караджа 100882525827; 828839
НИКОЛАЙ ДЕНЕВ ИВАНОВ ул.Бистрица 40887 567682
НИКОЛАЙ ИВАНОВ БРАТОВАНОВ Олимпи Панов 17 вх.Б ет.4,оф.17 0888 684 817; 895 647
НИКОЛАЙ ИВАНОВ КОЛЕВул.Бистрица вх.Б ет.10886/026 648;830 680
НИКОЛАЙ ИЛИЕВ КОЛИШОВСКИул.Цар Освободител 14,ет.2 0885040808
НИКОЛАЙ МЕТОДИЕВ ДАНДИЛОВул.Раковска 10 ет.3 898/522 970; 510 416
НИКОЛИНКА ХРИСТОВА МЯНКОВАул. Тодор Александров 70888/816 838; 877 444
НИНА АНГЕЛОВА НИКОЛОВА ул. Г.С.Раковски 13, ет.2 0884135033
ОГНЯН ИЛИЕВ БАСАРБОЛИЕВул. "Църковна Независимост" № 2 , вх. Б, партер0888 836 343
ОГНЯН НИКОЛАЕВ МИНЧЕВул.Фердинанд 19 ,Б 0888/211 457
ПАВЕЛ ТОДОРОВ МАРТЕВ ул.Църк. Независ. 20888/332 394;0876 780 994
ПАВЛИНА КРЪСТЕВА ИВАНОВА ул.Хан Аспарух 31,ет.20889/756 793; 581 526
ПАВЛИНА ПЕТКОВА АРНАУДОВА бул.Цар Освободител 16 0887 704 460
ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВул.Църк. Независимост 18,ет.3 0882444 357
ПЕТКО ИВАНОВ АХМАКОВгр. Ветово ,ул.В.Търново 10888/617 043;08161/2667
ПЕТЯ АЛЕКСАНДРОВА ЦОНЕВА ул.Константин Иречек 6 0896 727927 ;834 494
ПЕТЯ ДИМИТРОВА ПЕТКОВАул. Олимпи Панов 14,вх В,ет 2 0888 715 970
ПЕТЯ КРАСИМИРОВА ПЕТРОВАпл. "Отец Паисий" № 2 , ет. 7, офис 7020879 067711
ПЕТЯ ПЕТРОВА ИВАНОВА ул.Райко Даскалов 21,вх.Б 0899/309 203
ПЕТЯ ХРИСТОВА РАЙКОВА ул. Александровска 87,ет.2 0888 267778;87 37 06
ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ПЕНЧЕВ ул.Изола планина 30 вх.20897/454 084 /д.244328/
ПЛАМЕН ДИМИТРОВ СИМЕОНОВул.Муткурова36,вх.А-3,ет2,оф.140889 578644;838 837
ПЛАМЕН МАРИНОВ ПАНТЕЛЕЕВ ул.Борисова 99,вх.3ет.7 0889/040 261
ПЛАМЕН ПЕТРОВ МАРИНОВул. Райко Даскалов 160888/595 115; 519 121
ПЛАМЕН ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВул.Бистрица 4 вх.Б0888/804 099; 830 679
ПЛАМЕНА МАРИНОВА МАРИНОВА бул. Липник 72,вх.10888502687; 0894 606 334
РАДОСЛАВ ГЪДЕВ НЕЦОВ ул. Борисова 27,жв 2,ет 10888/326 414;
РАЛИЦА БОРИСОВА ПЕТРОВАул.Дух.Възраждане 10,ет.1,оф.20888 731 143
РАЛИЦА ИВАНОВА ХРИСТОВАул. Църк. Независимост 18 ет.40888 715954
РАЛИЦА КОСТОВА БАРАШКАул.Борисова 8 ет.50888 715 957 ; 821 839
РАЛИЦА МИРОСЛАВОВА НИКОЛОВАул. "Борисова" № 520889 993 421
РЕНА ЕНЧЕВА СТЕФАНОВА ул. Тодор Александров 70888 219306; 877 444
РЕШАТ АХМЕД ФУЧИДЖИ ул. Църк. Независимост 3 0885 916426
РОЗАЛИНА СТЕФАНОВА АСЕНОВА-Христоваул.Дух.Възраждане 240888/238 352;820 927
РОСИЦА АЛЕКСАНДРОВА КРЪСТЕВАул.Олимпи Панов14 А 0889799808
РУМЕН АНТОНОВ НИКОЛОВул. Ил. Макариополски 8 0886 435105
РУМЯНА ИВАНОВА КОСТОВАул.Кирил Старцев 12,оф.6 0887 113 318
РУМЯНА СТОЯНОВА ХРИСТОВАул. Кирил Старцев .3 0898 459 852; 828 085
СВЕТЛА КОСТАДИНОВА ИВАНОВАул. Славянска 18 ет.20888 748775; 831 562
СВЕТЛАНА РАЙКОВА МАРТЕВАбул. Тутракан 100 0888 210353
СВЕТЛЕНА НИКОЛОВА КОЛЕВАЧУЖБИНА , ул. Юндола 16
СВЕТЛИН ИВАНОВ КОЛАРОВул.Борисова 8 ет.30888/858 903; 834 670
СВЕТЛИН ЙОРДАНОВ ЦВЕТАНКОВул. “Вардар” 270889 743696
СВЕТЛИНА ИВАНОВА СТЕФАНОВАул.Църк. Независ. 18 ет.50888 667 883; 519 159
СВЕТЛОЗАР ДОЧЕВ ЛАЗАРОВул.Люле Бургас 30898/590 548; 828 407
СВЕТЛОМИР КОЦЕВ СТОЯНОВул.Борисова 73 0888/442 525; 810 146
СВЕТЛОМИР МИХАЙЛОВ ИВАНОВул. Константин Величков 3 0888 411957
СВЕТОСЛАВ СТЕФАНОВ МИХОВул.Александровска 10,вх.А 0888 952 517;825 900
СВИЛЕН ИВАНОВ СТЕФАНОВ ул. Гладстон 5, ет.4 0886 066698
СЕИД АЛИОСМАН МАХМУДул. Църковна Независимост № 3, партер0894 849 253
СИБЕЛ БИРДЖАН БЕКИРОВАул. Църковна Независимост 3 оф. 30898 951 264
СИЛВИЯ ДИМИТРОВА КРЪСТЕВА ул. Давид 190885 722 145
СИЛВИЯ КОСТАДИНОВА ЦОНЕВА ул.Хан Омуртаг 20887/056 346; 832 369
СИЯНА ВЕЛИКОВА ВЕЛИКОВА бул. Липник 5 , офис 28 0889 829 922
СЛАВЧО ПЕТКОВ СЛАВЧЕВул.Момчил войвода 20887/163 075;832 295
СЛАВЯНКА ПЕТРОВА СЛАВОВА-МАРИНОВАул.Ангел Кънчев 34,ет.10878727472
СМИЛЯНА СТОЯНОВА ВЕЛИНОВАул.Любен Каравелов 80888 794 192; 834 378
СНЕЖИНА ДИМИТРОВА ВАСИЛЕВАул.Рупел 2 ,вх.1 ет.3,ап.9 0887 389260
СТАМЕН ЦАНЕВ ЦАНЕВ ул. К.Величков 15 0888 149 596
СТАНИСЛАВ ЙОРДАНОВ ЛЕФТЕРОВ пл.Средец 2 ет.3 оф.3090888 216 959; 873 155
СТЕЛА БОНЧЕВА СТОИЛОВА ул. Пирот 50889 123 888
СТЕЛА ДИМИТРОВА ЦАНЕВАул. Хан Аспарух № 31 , ет. 20887 372 986
СТЕФАН АТАНАСОВ БОРОВул.Александровска 930887/747 218; 510 375
СТЕФАН АТАНАСОВ ДОНЕВгр. Русе, Хан Аспарух 31 , ет.5 0889 538 100
СТЕФКО ИВАНОВ МАРИНОВ ул.Муткурова 530888/730 761; 826 640
СТОИМИР ИВАНОВ ИВАНОВул. Хан Аспарух 31 ет.20888 742 847;581 526
СЪБИНА АЛЕКСАНДРОВА ПЕТКОВА ул. Борисова 63,вх. В , ет. 60888 877 499
СЪТКЪ МУТАЛИБОВ ИРИЕВул. Църковна Независимост № 3 ,офис 130876 760 247
ТАНЯ НЕДЕЛЧЕВА ИВАНОВА 0888 869474
ТАНЯ ТОТЕВА ПЕТКОВАСофия , ул. Христо Белчев 2, ет.5 0897 918960
ТАТЯНА ПЕТКОВА БОЙЧЕВАул. Петко Каравелов № 15 0886/859 658; 877 059
ТАТЯНА СЛАВЧЕВА ПОПОВАул.Александровска 97 – Б 830 833;0884103507
ТАТЯНА СТОЯНОВА ПАНДЖАРОВА София,ул. Червен № 1, вх. ІІ 0884 327735
ТАТЯНА ЧАВДАРОВА ВЕЗИРОВАул.Александровска 800888/863 548; 834 213
ТЕННУР САЛИЕВА ХАДЖИЛАРОВАул.Петрохан 90,бл.Силистра А 450 822
ТЕОДОРА ВИХЪРОВА КОЛЕВА ул. Олимпи Панов 14, вх.А,ет.2 0886 421770
ТЕОДОРА МИХОВА КЯТОВСКА гр.Бяла, Х.Димитър 170887 478 101
ТЕОДОРА ПЕНКОВА ПЕНКОВАул. Г.С.Раковски 13 0888722133
ТЕОДОРА ЮЛЧЕВА ПЕНЧЕВАул.Църковна независимост 13 ,ет.2 0878755353
ТИХОМИР ВЪЛЧЕВ НЕНЧЕВ бул.Липник 5 , ет.2 оф.7 0885657840
ТИХОМИР МЛАДЕНОВ ТРИФОНОВул. Петър Берон 9 ,вх.10889 433437; 87 88 44
ТОДОР ИВАНОВ БОНЕВгр. Варна ул. "Любен Каравелов" № 3,вх.Б,ет 10885 444 274
ТОДОР ТРИФОНОВ КОЙНОВ ул.Райко Даскалов 320888/332 345; 523 040
ФИЛИП ЛЮЛИНОВ МАТЕВул.Александровска 710896 846 556; 821 101
ХРИСТИНА БОГОМИЛОВА АТАНАСОВА ул.Църк. Незав. 5 ,вх.А,ет.2,оф.110886/224 878
ХРИСТО ВЕЛИКОВ АНГЕЛОВпл.Хан Кубрат 1 ет.6 0898 685 655
ХРИСТО РУМЕНОВ МИТЕВул. Кирил Старцев № 6 0883 370 852
ЦВЕТАНКА ИВАНОВА ПАРИСОВА - ИВАНОВАул."Александър Хаджирусев" № 9 ,бл. 50 вх. А0883 592 037
ЮЛИЯ ЕНЧЕВА ДАНЕВАул. Кирил Старцев 3 0887/763 281; 824 772
ЮЛИЯ МЕТОДИЕВА НИКОЛОВА СЛИВО ПОЛЕ , ул. Бузлуджа 2 0888 135 456
ЮЛИЯН ПЕТРОВ КАЛЧЕВ ул.Александровска 1, вх.В, ет.4 0879869100
ЮРИЙ ПЕТКОВ СИМЕОНОВ гр.Бяла ,В.Левски 10888/957 285; 0817/ 2601
ЯВОР БОРИСОВ ЯНКОВкв.Здравец, ул.“Ед.Винтер”6,вх.2,ет.7 0898229621
ЯВОР ДИМИТРОВ ЧОРБАДЖИЕВбул Тутракан 100 0887 246049
ЯВОР ДИМОВ ПОПОВул.Църк. Независимост 3 оф.12 0878411829
ЯНА ГЕОРГИЕВА СТАНЧЕВА ул. Доростол 320895 066 208