Структура

Адвокатски Съвет :

Председател : ЛЮДМИЛ ДИМИТРОВ ПАВЛОВ – 0887/245 106

Зам. Председател: СВЕТЛИН ИВАНОВ КОЛАРОВ – 0888/858 903  

Секретар: ЕМИЛ ДИМИТРОВ ТОДОРОВ – 0888/638 665   

Членове:

 1. АНГЕЛ ЙОРДАНОВ СТЕФАНОВ – 0888/528 286
 2. ВАЛЕНТИН ВЪЛКОВ ВЪЛКОВ – 0888/267 823
 3. ГАЛИНА АСЕНОВА ДИМИТРОВА 0899/884 716
 4. ИВАНКА ДОНЧЕВА ЯНЧЕВА – 0888/537 732  
 5. ИВАН ТОДОРОВ ДОЧЕВ – 0888/411 793
 6. СВЕТОСЛАВ СТЕФАНОВ МИХОВ 0888/952 517 

Резервни членове:

 1. ГЕОРГИ НЕДКОВ ПЕТРОВ –  0889/318 303
 2. МАРИЯ ТОДОРОВА БАТУЛОВА – 0889/856 324 

 

Контролен Съвет :

Председател : ЗВЕЗДЕЛИНА РАФАИЛОВА РАФАИЛОВА – 0897/840 004

Членове:

 1. ВЕЛИЧКА АТАНАСОВА АНДОНОВА – 0888/831 629 
 2. ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЕВА ЗАЯКОВА – 0888/977 504
 3. МАРИЯНА ГЕОРГИЕВА ДАСКАЛОВА – 0888/230 573
 4. МАРИЯ НИКОЛОВА БУКУРОВА – 0888/287 375

 

Дисциплинарен Съвет

Председател : ИВАН ВЕСЕЛИНОВ ВАСИЛЕВ –  0888/731 065 

Членове :

 1. ВЕСЕЛИНА ПЕТКОВА ЙОРДАНОВА – 0887/317 137
 2. ДЕСИСЛАВА ЙОРДАНОВА КАЛИНОВА-РОЕВА– 0889/847 990
 3. ЕМИЛИЯ ИЛИЕВА ГРИГОРОВА – 0889/688 657
 4. ЗЛАТАН СТОЯНОВ ЗЛАТАНОВ – 0888/544590 
 5. ИЛИЯН ВАСИЛЕВ ИЛИЕВ – 0894/660 360 
 6. ЛЕВЕН САБИНОВ СЕВЕРИНОВ – 0897/870985 
 7. МАЛИНА РУСЕВА КАРАДЖОВА – 0898/486 476
 8. НИКОЛАЙ ДЕНЕВ ИВАНОВ –   0887/567 682 
 9. ПЛАМЕН ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ – 0888/804 099