/* site-aligner -->

Органи

Адвокатски Съвет :

Председател : АНГЕЛ ЙОРДАНОВ СТЕФАНОВ – 0888/528 286

Зам. Председател: ГАЛИНА АСЕНОВА ДИМИТРОВА – 0899/884 716  

Секретар: ЗВЕЗДЕЛИНА РАФАИЛОВА РАФАИЛОВА – 0897/840 004   

Членове:

 1. ЕЛЕОНОРА БОРИСОВА КАРАИВАНОВА – 0878/800 513
 2. ЗЛАТАН СТОЯНОВ ЗЛАТАНОВ – 0888/544 590
 3. ИВАН ВЕСЕЛИНОВ ВАСИЛЕВ –  0888/731 065
 4. МАРИЯ НИКОЛОВА БУКУРОВА – 0888/287 375
 5. СВЕТЛИН ИВАНОВ КОЛАРОВ – 0888/858 903
 6. СВЕТОСЛАВ СТЕФАНОВ МИХОВ 0888/952 517 

Резервни членове:

 1. ИВАНКА ДОНЧЕВА ЯНЧЕВА – 0888/537 732
 2. ФИЛИП ЛЮЛИНОВ МАТЕВ – 0896/846 556

Контролен Съвет :

Председател :ПЛАМЕН ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ – 0888/804 099

Членове:

 1. ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА – 0888/617 169
 2. ЕЛВИРА ВАСИЛЕВА МИНЧЕВА – 0888/230 713
 3. ГАЛИНА АНГЕЛОВА МЕХАНДЖИЕВА – 0888/796 241
 4. ЛЮСИЕНА ЕНЧЕВА ВЛАДОВА – 0888/532 559

Дисциплинарен Съд

Председател :

 1. КРАСИМИРА АЛЕКСАНДРОВА КЬОРАНГЕЛОВА – 0887/434 710

Членове :

 1. ВАЛЕНТИН ВЪЛКОВ ВЪЛКОВ – 0888/267 823
 2. ДЕСИСЛАВА ЙОРДАНОВА КАЛИНОВА-РОЕВА– 0889/847 990 
 3. ДЕСИСЛАВА ЖИВКОВА ТРИФОНОВА –  0888/146 522
 4. ЕМИЛИЯ ИЛИЕВА ГРИГОРОВА – 0889/688 657 
 5. ИЛИЯН ВАСИЛЕВ ИЛИЕВ – 0894/660 360
 6. ЛЕВЕН САБИНОВ СЕВЕРИНОВ – 0888/796 885 
 7. ПЕТЯ ХРИСТОВА РАЙКОВА – 0888/267 778
 8. РУМЯНА ИВАНОВА КОСТОВА – 0887/113 318
 9. СВЕТЛА КОСТАДИНОВА ИВАНОВА – 0888/748 775