/* site-aligner -->

Семинари в ЦОА Кръстю Цончев

ПРЕДСТОЯЩИ СЕМИНАРИ  В СГРАДАТА НА ЦОА „КРЪСТЮ ЦОНЧЕВ“ (гр. София,ул.„Цар Калоян“ 8,ет. 4)

 

         Уважаеми колеги, уведомяваме Ви, че достъпът до лекциите се разрешава само срещу представяне на служебна адвокатска карта. Семинарите в ЦОА “Кръстю Цончев” са с начален час 14:00 часа.

 

Семинари през месец  :

НОЕМВРИ

 

  • Дата на провеждане: 23.11.2017 г. (четвъртък) от 14:00 ч. до 17:00 ч.

Тема: “Проблеми на въззивното производство по ГПК”

Лектор: доц. д-р Таня Градинарова – адвокат от САК

 

  • Дата на провеждане: 28.11.2017 г. (вторник) от 14:00 ч. до 17:00 ч.

Тема: “Електронните документи. Електронните доказателства. Електронните удостоверителни услуги. Електронните идентификации”

Лектор: проф. д-р Георги Димитров – адвокат от САК

 

  • Дата на провеждане: 29.11.2017 г. (сряда) от 14:00 ч. до 17:00 ч.

Тема: “Противоречия в съдебната практика по прилагането на някои институти на ЗАНН”

Лектор: съдия Ваня Вълкадинова

 

 

ДЕКЕМВРИ

  • Дата на провеждане: 05.12.2017 г. (вторник) от 14:00 ч. до 17:00 ч.

Тема: “Новите правила за защита на личните данни в контекста на Регламент 2016/679″

Лектор: Гергана Николова – главен експерт в Дирекция „Сигурност“ на Сметната палата

 

  • Дата на провеждане: 06.12.2017 г. (сряда) от 14:00 ч. до 17:00 ч. – съвместно със Софийската адвокатска колегия

Тема: “Отмяната на влезли в сила съдебни решения. Анализ на Тълкувателно решение №7/31.07.2017 г. на ОСНК на ВКС”

Лектор: доц. д-р Таня Градинарова – адвокат от САК

 

  • Дата на провеждане: 13.12.2017 г. (сряда) от 14:00 ч. до 17:00 ч.

Тема: “Проблеми на вписванията в нотариалните книги”

Лектор: адв. Валя Гигова

 

  • Дата на провеждане: 14.12.2017 г. (четвъртък) от 10:00 ч. до 17:00 ч. – съвместно със Сдружение „Общество на рускоговорящите адвокати“

Тема: „Новите промени в ГПК“

Лектор: проф. д-р Валентина Попова

 

  • Дата на провеждане: 15.12.2017 г. (петък) от 11:30 ч. до 17:00 ч.

Съвместно със Софийската адвокатска колеги – за адвокати, вписани в Националния регистър за правна помощ

Тема: “Новите промени в НПК”

Лектор: адв. Ина Лулчева

 

  • Дата на провеждане: 18.12.2017 г. (понеделник) от 13:00 ч. до 17:00 ч.

Съвместно с Националното бюро за правна помощ – за адвокати, вписани в Националния регистър за правна помощ

Тема: “Новите промени в НПК”

Лектор: адв. Златка Стефанова

 

Записването става като кликнете на бутона РЕГИСТРАЦИЯ. Системата за регистрация автоматично спира при запълване на свободните места. В линка по-долу може да се регистрирате за участие в избран от Вас семинар, както и да се запознаете със всички семинари организирани в Центъра за обучение на адвокати“Кръстю Цончев“

 

http://advocenter-bg.com/obucheniya/predstoyashti-obucheniya/seminari-v-coa/