/* site-aligner -->

Документи

ДокументиДата на публикуване
Документи за вписване09.05.2024 год.
ТАКСИ ВПИСВАНЕ В АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ РУСЕ26.02.2024 год.
Декларация-по-Чл.-501.04.2021 год.
Заявление за вписване в НБПП10.02.2017 год.
Критерии за отпускане на финансова помощ01.04.2016 год.
Заявление за вписване в регистъра10.03.2016 год.
Заявление за вписване в регистъра на адвокатски сътрудници10.03.2016 год.
Заявление за вписване в регистъра на временно преустановяване и възобновяване упражняването на Адвокатска професия10.03.2016 год.
Заявление за отписване от регистъра10.03.2016 год.
Заявление за вписване в регистъра Приложение № 210.03.2016 год.
Заявление за издаване на идентификационна карта10.03.2016 год
заявление младши адвокат10.03.2016 год
Молба за допускане до изпит-Бланка10.03.2016 год
Заявление за времено преустановаване или възобновяване на дейност10.03.2016 год
заявление за дружество или съдружие10.03.2016 год.