Документи НБПП

НОВИНИ и ДОКУМЕНТИДАТА НА ДОБАВЯНЕ
Препоръки от НБПП18.11.2019
НБПП – Декларация20.06.2018
Изменения и допълнения във Вътрешните правила за работа по ЗПП15.06.2018
НБПП заявление за конкретизиране на правната сфера в която адвокатите желаят да работят06.11.2017
Образци на формуляри НБПП23.10.2017
НРПП образец за вписване23.10.2017
Национален телефон по бежански процедури20.10.2017
Връщане на архивни копия на отчети на адвокати вписани в НБПП26.09.2017
Заявление за вписване в НБПП10.02.2017
Нов образец на отчет 201611.03.2016
СПРАВКА по чл. 4.1 от ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА 30.03.2016