Семинар на 28.10.2016 год.

   П  О  К  А  Н  А  

 

ЗА АДВОКАТИТЕ ОТ АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ – РУСЕ ,

 

       ЦОА “Кръстю Цончев” при ВАС, съвместно с АС-Русе организират СЕМИНАР, който ще се проведе на 28.10.2016 г./петък/, от 9.30 часа, в залата на Русенската адвокатска колегия на тема :

 

„Актуални въпроси облигационното право: Неоснователно обогатяване по ЗЗД. Солидарна отговорност по ЗЗД, хипотези и проблеми. Прехвърляне и събиране на вземания и задължения. Неравноправни клаузи в договора за потребителския кредит”

       

                                                                                                      ЛЕКТОР : съдия Красимир Машев

 

Записване на желаещите  до   21.10.2016 год.  в канцеларията на АС- РУСЕ , тел. 082 870348.