Размер на авансови вноски за 2017 год.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ , ЧЛЕНОВЕ НА ОСИГУРИТЕЛНАТА КАСА
УВЕДОМЯВАМ ВИ ЗА ПРОМЕНИТЕ В РАЗМЕРА НА АВАНСОВИТЕ ОСИГУРИТЕЛНИТЕ ВНОСКИ, КОИТО ПРАВИТЕ ВСЕКИ МЕСЕЦ.

ТЕЗИ КОИТО СЕ ОСИГУРЯВАТ ЗА БОЛНИЧЕН :

1. НА БАЗА 460 ЛВ. – 146,38 ЛВ.
2. НА БАЗА 500 ЛВ. – 158,50 ЛВ.
3. НА БАЗА 550 ЛВ. – 173,65 ЛВ.
4. НА БАЗА 600 ЛВ. – 188,80 ЛВ.
5. НА БАЗА 660 ЛВ. –206,98 ЛВ.
6. НА БАЗА 700 ЛВ. –219,10 ЛВ.
7. НА БАЗА 750 ЛВ. – 234,25 ЛВ.
8. НА БАЗА 800 ЛВ. –249,40 ЛВ.
9. НА БАЗА 1000 ЛВ. –310,00 ЛВ.
10. НА БАЗА 1 200 ЛВ. –370,60 ЛВ.
11. НА БАЗА 1 500 ЛВ. –461,50 ЛВ.

ТЕЗИ КОИТО СЕ ОСИГУРЯВАТ БЕЗ БОЛНИЧЕН :

1. НА БАЗА 460 ЛВ. – 129,28 ЛВ.
2. НА БАЗА 500 ЛВ. – 140,00 ЛВ.
3. НА БАЗА 550 ЛВ. – 153,40 ЛВ.
4. НА БАЗА 600 ЛВ. – 166,80 ЛВ.
5. НА БАЗА 700 ЛВ. – 193,60 ЛВ.
6. НА БАЗА 800 ЛВ. – 220,40 ЛВ.
7. НА БАЗА 850 ЛВ. – 233,80 ЛВ.
8. НА БАЗА 1000 ЛВ. – 274,00 ЛВ.
9. НА БАЗА 1 200 ЛВ. – 327,60 ЛВ.

ТЕЗИ КОИТО СЕ ОСИГУРЯВАТ САМО КАТО ПЕНСИОНЕРИ :

1. НА БАЗА 460 ЛВ. – 41,80 ЛВ.
2. НА БАЗА 500 ЛВ. – 45,00 ЛВ.
3. НА БАЗА 550 ЛВ. – 49,00 ЛВ.
4. НА БАЗА 600 ЛВ. – 53,00 ЛВ.