Семинар 09.06.2017 год.

П  О  К  А  Н  А

ЗА АДВОКАТИТЕ ОТ АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ – РУСЕ ,

       ЦОА “Кръстю Цончев” при ВАС, съвместно с АС-Русе организират СЕМИНАР, който ще се проведе на 09.06.17 г. (петък), 09:30 часа, в залата на Русенската адвокатска колегия на тема :

„Материалноправни и процесуалноправни аспекти на делата за лекарски грешки в Република България“

                                                                              ЛЕКТОР : адв. Мария Шаркова

Записване на желаещите  до   02.06.2017 год.  в канцеларията на АС- РУСЕ , тел. 082 870348.