Съобщение за достъпа до правната програма на Лакорда

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уважаеми колеги,адвокати,

Поради пускането на мобилната версия на Лакорда е необходимо да се направи промяна в потребителските имена и пароли за достъп до приложението,за това Ви молим да отразите актуалните e-mail адреси и телефони за да изпратим  списък с актуалните данни за създаване на потребители за Lakorda Mobile.,която до месец Май. 2017 год. трябва да заработи изцяло.