Семинар гр. София на 20,21 Октомври 2017 год.

 

 

Уважаеми адвокати ,прилагаме Ви

      Програма за семинар на тема: Правен режим на медицинските дейности и спорове,свързани с медицинската дейност

 

Страница 1 → информация

Страница 2 → информация