Курс за придобиване на правоспособност като медиатор за адвокати

Уважаеми,  адвокати,

 

 Центърът  за обучение на адвокати „Кръстю Цончев” организира курс за придобиване на  правоспособност като медиатор за адвокати, който ще се проведе в гр. София, ул. „Цар Калоян”  № 8, ет. 4 на 12, 13 и 14 октомври 2017 г. /четвъртък, петък и събота/ и на 19, 20 и 21 октомври 2017 г. /четвъртък, петък и събота/ от 09:00 часа до 18:00 часа всеки от дните.

 

Лектори  ще бъдат адв. Албена Пенова и адв. Таня Градинарова.

 

Записването  за курса ще се извърши в периода 17.07.-06.10.2017 г. на тел. 02/980 10 92, 02/980 24 92 и на електронния ни адрес:coa@abv.bg. Необходимо е да се посочат  трите имена, електронна поща,телефон за контакт и личния номер на адвоката.

 

Таксата за участие е в размер на 200 лева и се внася след записване на участника, но не по-късно от  09.10.2017 г. по банковата сметка на  Фондация „Център за обучение на адвокати „Кръстю  Цончев” в „Уникредит  Булбанк”: IBAN: BG 44 UNCR 76301077718918  BIC: UNCRBGSF
Сканирано  копие от платежното нареждане  трябва да бъде изпратено на електронния адрес на Центъра  – coa@abv.bg.

 

Незаплатилите  таксата за участие няма да бъдат допуснати до семинара. В таксата са включени по две кафе-паузи на ден.

 

Курс  за придобиване на  правоспособност като  медиатор  12-14.10.17 г. и 19-21.10.17 г. Начален час: 09:00 ч.,  София . Курсът ще се проведе в сградата на Центъра за обучение на адвокати „Кръстю  Цончев“. 

 

Записването става като  кликнете на бутона  РЕГИСТРАЦИЯ. Системата за регистрация автоматично спира при запълване на свободните места.