Стикери за заверка на идентификационни карти на адвокати за 2018 год.

 

Уважаеми колеги,

уведомяваме Ви ,че стикерите за адвокатските карти за новата 2018 год. пристигнаха и всеки който желае може да заповяда в офиса на колегията за да му бъде заверена картата, при условие ,че са заплатени таксите за членски внос до месец Декември 2017 год. включително.