Семинар 09.02.2018 год.

П  О  К  А  Н  А

ЗА АДВОКАТИТЕ ОТ АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ – РУСЕ ,

       ЦОА “Кръстю Цончев” при ВАС, съвместно с АС-Русе организират СЕМИНАР, който ще се проведе на 09.02.2018 г. (петък), от 09:30 часа, в залата за семинари на Адвокатска колегия Русе на тема :

„Новите промени в ГПК. Практическо Приложение“

                                                          ЛЕКТОР : съдия Б. Белазелков от ВКС

Срок за записване до 05.02.2018 год. или до запълване на залата.