Семинар 16.02.2018 год.

П  О  К  А  Н  А

ЗА АДВОКАТИТЕ ОТ АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ – РУСЕ ,

       ЦОА “Кръстю Цончев” при ВАС, съвместно с АС-Русе организират СЕМИНАР, който ще се проведе на 16.02.2018 г. (петък),  в залата за семинари на Адвокатска колегия Русе на тема :

„Производство по стабилизация на търговеца“

                                                     ЛЕКТОР : съдия Костадинка Недкова от ВКС

Срок за записване до 12.02.2018 год. или до запълване на залата.