Покана за общо събрание 27.01.2018 год.

П О К А Н А

 

             На 27.01.2018 г.  след събранието на АК-Русе  ще се проведе  ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ  на “Осигурителна каса –Адвокатска колегия – Русе” в залата на колегията , при дневен ред :

 

1.Финансов отчет на ОК- АК- Русе за 2017 г.

2.Приемане на бюджета на ОК- АК-Русе за 2018 г

3.Разни

 

                                                                                   Управител : Е.Милушев