Покана – Публична дискусия Неизбежна отбрана

Приложено Ви представяме

покана за публична дискусия, посветена на наболелия проблем
с неизбежната отбрана. Проявата е по инициатива на студентите от ЮФ на
РУ и е подкрепена от преподавателите.
Поканени са представители на: РОС, РРС, РОП, РРП, ОДМВР – Русе.

Публична дискусия Неизбежна отбрана-отвори тук.