Решение на Върховен административен съд за вписване в Осигурителната каса

 

Приложено Ви представяме решенията, по повод отказа за вписване на младши адвокат, като член на Осигурителната каса.

Решение – Варна

Решение Върховен административен съд