Семинар 08.06.2018 год.

П  О  К  А  Н  А

ЗА АДВОКАТИТЕ ОТ АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ – РУСЕ ,

       ЦОА “Кръстю Цончев” при ВАС, съвместно с АС-Русе организират СЕМИНАР, който ще се проведе на 08.06.2018 г. (петък) от 09:30 часа ,  в залата за семинари на Адвокатска колегия Русе на тема :

„Съдебна делба“

                                                     ЛЕКТОР : съдия Светлана Калинова от ВКС

Срок за записване до 01.06.2018 год. или до запълване на залата.