Семинари в АК-Русе през м. Октомври,Ноември и Декември 2018 год.

П  О  К  А  Н  А

ЗА АДВОКАТИТЕ ОТ АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ – РУСЕ ,

       ЦОА “Кръстю Цончев” при ВАС, съвместно с АС-Русе организират СЕМИНАРИ, които ще се проведат в залата за семинари на колегията както следва:

1. На 05.10.2018 год. (петък) от 09:30 ч. на тема:

„Промените в заповедното производство. Електронно заповедно производство“

лектор: съдия Албена Ботева.

2.  На 02.11.2018 год. (петък) от 09:30 ч. – на тема:

„Общият регламент за защита на личните данни и адвокатурата“

лектор: Невин Фети.

3.На 09.11.2018 г. (петък) от 09:30 ч. – на тема:

„Престъпления против личността. Отвличане и трафик на хора по НК на Р България. Ограничения и сравнения със сходни състави“

лектор: съдия Валя Рушанова.

3. На 07.12.2018 год. (петък) от 09:30 ч. – на тема:

„Разпоредително производство и резултати от промените в НПК“

лектор: съдия Валя Рушанова.