НОВИ СМЕТКИ АК-Русе и ОК-Русе

 

Уважаеми колеги,

    поради сливането на Сибанк с ОББ Ви уведомяваме за промените относно банковите сметки на Колегията и Осигурителната каса;

Адвокатска колегия Русе :

Банка ОББ
IBAN: BG 91 UBBS 8888 1000 8273 96
BIC: UBBSBGSF

 

Осигурителна каса Адвокатска колегия Русе:

Банка ОББ
IBAN:BG 42 UBBS 8888 1000 5883 00
BIC: UBBSBGSF