Стикери за заверка на идентификационни карти на адвокати за 2019 год.

           Уважаеми колеги,

 

уведомяваме Ви ,че стикерите за адвокатските карти за новата 2019 год. пристигнаха и всеки който желае може да заповяда в офиса на колегията за да му бъде заверена картата, при условие ,че са заплатени таксите за членски внос до месец Декември 2018 год. включително.