Финансов отчет за дейността на АК-Русе за 2018 год.

Уважаеми адвокати,

 

       уведомяваме Ви,че тези от Вас които желаят да се запознаят с финансовия отчет за 2018 год.  преди годишното отчетно събрание на АК- Русе на 26-27.01.2017 год. може да заповядат в офиса на колегията.