Покана за семинар от Окръжен съд Русе

Уважаеми колеги,

Центърът за продължаващо обучение при ЮФ на СУ, с препоръка от Висшия съдебен съвет,

осъществява проект по Програма „Правосъдие” на ЕС

за изучаване на Хартата на основните права на ЕС (ХОПЕС).

Проектът, предназначен за магистрати от България, Гърция и Румъния, включва:

  • поредица от семинари
  • сайт с пълна и практически полезна информация (вкл. научни изследвания) за прилагането на Хартата
  • обучителни и практически приложни материали.

На 29 и 30 юни в Тържествената зала на Окръжния съд на Русе ще се проведе

Международен семинар

„Практически проблеми на прилагането на Хартата на основните права на ЕС”

с лектори проф. Жан-Пол ЖАКЕ (един от основните автори на Хартата и Разясненията към нея!), бивш Главен юрист на ЕС и настоящ Почетен директор на Правната служба на Съвета на ЕС и специален съветник на Върховния представител на ЕС за външните отношения и сигурността

и проф. д.ю.н. Атанас СЕМОВ, носител на Катедра „Жан Моне” на ЕС,

съдия в Конституционния съд, ръководител на проекта.

Програмата на семинара е приложена.

Позволяваме си енергично да Ви поканим за участие

поради изключителната практическа важност на проблематиката за прилагането на ХОПЕС (всъщност това са проблемите на определяне на приложното поле на правото на ЕС изобщо – определяне кога едно дело „има връзка с правото на ЕС” – и всички последици от наличието на такава връзка).

Изложенията на семинара ще бъдат с пряка и пълна практическа насоченост и ще се основават изцяло на изобилна практика на Съда на ЕС.

Ще участват и съдии и адвокати от Румъния. Осигурен е пълен симултанен превод.

Участието е напълно безплатно. За настаняване за нощувка на юристи от други градове екипът на проекта може да окаже съдействие без поемане на разходите.

Като изразяваме убедена вяра, че ще оцените изключителната полезност на начинанието,

молим тези от Вас, които искат да участват, да изпратят до 26 юни имейл на адрес eurolaw@abv.bg. В отговор всеки ще получи пълна допълнителна информация.

Оставаме на Ваше разположение за съдействие и Ви полежаваме хубави дни!Център за продължаващо обучение при ЮФ на СУ