Покана от Окръжен съд Русе за семинар на 26-27.09.2019 год.

УВАЖАЕМИ  АДВОКАТИ,

От името на Окръжен съд – Русе Ви каним на семинар на тема: „Учредяване право на строеж, договори за строителство,  предварителни договори – вещноправни и облигационноправни аспекти“ с лектори Емилия Василева и Камелия Маринова – съдии от ВКС.

Семинарът ще се проведе на 26 и 27 септември 2019 г. в Окръжен съд – Русе.

Бройките,отпуснати за Адвокатска колегия Русе са 7 (седем) и срока за заявяване на участие е 24.09.2019 год. в офиса на колегията.