Семинари за второто полугодие на 2019 год.

Уважаеми колеги,

Приложено Ви представяме план графика за провеждането на съвместните семинари на ЦОА и АК Русе за второто полугодие на 2019 г. петъчни дни от 09:30 часа, както следва:

  • 25.10.2019г. – „ Доклад и въззивно производство по ГПК”- съдия Красимир Машев
  • 08.11.2019г.  –  „Касационно производство ” – съдия Светлана Калинова