Протокол на избирателната комисия от 21.01.2020 год.

                                                   П Р О Т О К О Л

                 Днес, 21.01.2020г в гр.Русе в 16.00 часа беше свикано извънредно  заседание  ИЗБИРАТЕЛНАТА КОМИСИЯ в състав – адв.МИЛЕНА ПЕТРОВА КАРАЧОРОВА –Председател, адв. Димитър Неделчев Костадинов и адв.Албена Филипова Енчева – редовни членове на Избирателната комисия.

            Поради допусната техническа грешка при изчисляване  на юридически и адвокатски стаж се наложи да бъде извършена  повторна проверка по досиетата. След направената проверка окончателният списък е както следва :

§  I.    ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

 1. АНГЕЛ ЙОРДАНОВ СТЕФАНОВ- 27 г. юридически стаж
 2. ЕЛЕОНОРА БОРИСОВА КАРАИВАНОВА –   20  юридически стаж
 3. СВЕТОСЛАВ СТЕФАНОВ МИХОВ-   16 г. юридически стаж

§  II.    ЗА  ЧЛЕНОВЕ НА АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

 1. АНАТОЛИ ПЕТРОВ КАЗАКОВ- 31 г. юридически стаж
 2. АНТОАНЕТА ГЕОРГИЕВА ГАНЕВА – 20 г. юридически стаж
 3. БИЛЯНА  КРУМОВА СИМЕОНОВА- 19 г. юридически стаж
 4. БИЛЯНА ДИМИТРОВА КАЛЧЕВА- 19 г. юридически стаж
 5. ВЕСЕЛИНА ПЕТКОВА ЙОРДАНОВА – 21 г. юридически стаж
 6. ГАЛИНА АСЕНОВА ДИМИТРОВА- 34 г. юридически стаж
 7. ДЕСИСЛАВА ЖИВКОВА ТРИФОНОВА-14 г. юридически стаж
 8. ДИЛЯНА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА- 18 г. юридически стаж
 9. ЕЛЕОНОРА БОРИСОВА КАРАИВАНОВА- 20 г. юридически стаж
 10. ЕМИЛИЯ ИЛИЕВА ГРИГОРОВА- 18 г. юридически стаж
 11. ЗВЕЗДЕЛИНА РАФАИЛОВА РАФАИЛОВА- 20 г. юридически стаж
 12. ЗЛАТАН СТОЯНОВ ЗЛАТАНОВ-13 г. юридически стаж
 13. ИВАН ВЕСЕЛИНОВ ВАСИЛЕВ- 33 г. юридически стаж
 14. ИВАНКА ДОНЧЕВА ЯНЧЕВА- 35 г. юридически стаж
 15. ИВО МИНКОВ ИЛИЕВ- 30 г. юридически стаж
 16. ИЛИЯН  ВАСИЛЕВ ИЛИЕВ- 16 г. юридически стаж
 17. ЛЕВЕН САБИНОВ СЕВЕРИНОВ- 13 г. юридически стаж
 18. МАРИЯ БОТЕВА БАТАНОВА-20 г. юридически стаж
 19. МАРИЯ НИКОЛОВА БУКУРОВА- 31 г. юридически стаж
 20. МАРИЯ ТОДОРОВА БАТУЛОВА- 19 г. юридически стаж
 21. МАРИЯНА ГЕОРГИЕВА ДАСКАЛОВА- 27 г. юридически стаж
 22. МАРТИН РАДОЕВ ПЕТРОВ- 20 г. юридически стаж
 23. МИЛА ЖИВКОВА ДИМИТРОВА- 16 г. юридически стаж
 24. НАДЕЖДА ИВАНОВА СИМЕОНОВА – 19 г. юридически стаж
 25. НИКОЛАЙ ИВАНОВ БРАТОВАНОВ- 15 г. юридически стаж
 26. ПЕТЯ ПЕТРОВА ИВАНОВА- 20 г. юридически стаж
 27. ПЕТЯ ХРИСТОВА РАЙКОВА- 17 г. юридически стаж
 28. РАЛИЦА БОРИСОВА ПЕТРОВА- 17 г. юридически стаж
 29. РЕНА ЕНЧЕВА СТЕФАНОВА- 29 г. юридически стаж
 30. СВЕТЛА КОСТАДИНОВА ИВАНОВА- 17г. юридически стаж
 31. СВЕТЛИН ИВАНОВ КОЛАРОВ- 30 г. юридически стаж
 32. СВЕТОСЛАВ СТЕФАНОВ МИХОВ- 16 г. юридически стаж
 33. СТАНИСЛАВ ЙОРДАНОВ ЛЕФТЕРОВ- 44 г. юридически стаж
 34. ТАТЯНА ПЕТКОВА БОЙЧЕВА- 16г. юридически стаж
 35. ФИЛИП ЛЮЛИНОВ МАТЕВ- 16 г. юридически стаж

§  III. ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД

 1. АНАТОЛИ ПЕТРОВ КАЗАКОВ -31 г. юридически стаж и 31г. адвокатски стаж
 2. КРАСИМИРА АЛЕКСАНДРОВА КЬОРАНГЕЛОВА-НИНОВА-41 г. юридически стаж и   27г. адвокатски стаж

§ IV.  ЗА  ЧЛЕНОВЕ НА ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД

 1. ВАЛЕНТИН ВЪЛКОВ ВЪЛКОВ-46 г. юридически стаж и 26г. адвокатски стаж
 2. ВЕСЕЛИНА ПЕТКОВА ЙОРДАНОВА- 21 г. юридически стаж и 21г. адвокатски стаж
 3. ГЕОРГИ НЕДКОВ ПЕТРОВ – 40г. юридически стаж и 40 г. адвокатски стаж
 4. ДЕСИСЛАВА ЖИВКОВА ТРИФОНОВА-14 г. юридически стаж и 14г. адвокатски стаж
 5. ДЕСИСЛАВА ЙОРДАНОВА КАЛИНОВА-РОЕВА-14г. юридически стаж и 14г. адвокатски стаж
 6. ЕМИЛИЯ ИЛИЕВА ГРИГОРОВА-18 г. юридически стаж и 18 г. адвокатски стаж
 7. ЗЛАТАН СТОЯНОВ ЗЛАТАНОВ- 13 г. юридически стаж и 13г. адвокатски стаж
 8. ИЛИЯН ВАСИЛЕВ ИЛИЕВ- 16 г. юридически стаж и 16г. адвокатски стаж
 9. ЛЕВЕН САБИНОВ СЕВЕРИНОВ- 13 г. юридически стаж и 13г. адвокатски стаж
 10. ПЕТЯ ХРИСТОВА РАЙКОВА-17 г. юридически стаж и 17г. адвокатски стаж
 11. РУМЯНА  ИВАНОВА КОСТОВА-17 г. юридически стаж и 17г. адвокатски стаж
 12. СВЕТЛА КОСТАДИНОВА ИВАНОВА-17 г. юридически стаж и 17г адвокатски стаж

§  V. ЗА  ЧЛЕНОВЕ НА КОНТРОЛЕН СЪВЕТ

 1. ВЕСЕЛИНА ПЕТКОВА ЙОРДАНОВА- 21г. юридически стаж
 2. ГАЛИНА АНГЕЛОВА МЕХАНДЖИЕВА- 17 г. юридически стаж
 3. ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА-14г. юридически стаж
 4. ЕЛВИРА ВАСИЛЕВА МИНЧЕВА- 19г. юридически стаж
 5. ЗЛАТАН СТОЯНОВ ЗЛАТАНОВ-13 г. юридически стаж
 6. ЛЮСИЕНА ЕНЧЕВА ВЛАДОВА- 16г. юридически стаж
 7. МАРИЯ СТОИЛОВА ДОСЕВА -19г. юридически стаж
 8. МАРИЯ ТОДОРОВА БАТУЛОВА- 19г. юридически стаж
 9. НИКОЛАЙ ДЕНЕВ ИВАНОВ- 10г. юридически стаж
 10. ПЕТЯ ХРИСТОВА РАЙКОВА- 17г. юридически стаж
 11. ПЛАМЕН ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ- 38г. юридически стаж
 12. СВЕТЛА КОСТАДИНОВА ИВАНОВА- 17 г. юридически стаж
 13. СВЕТОСЛАВ СТЕФАНОВ МИХОВ-16г. юридически стаж

                                           Председател : /п/

                                                    Членове : /п/