Протокол на избирателната комисия от 26.01.2020 год. с резултати от изборите

П  Р  О  Т  О  К  О  Л

             ЗА ПРОВЕДЕНОТО ГЛАСУВАНЕ  ЗА ИЗБОР  НА  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АС – ГР. РУСЕ

          На 25.01.и 26.01.2020г., в гр.Русе,  се проведе тайно гласуване  за  избор на ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АДВОКАТСКИ СЪВЕТ  ПРИ АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ РУСЕ .

Гласуването  започна  в 16.00 часа  на 25.01.2020г. до 18.00 часа в зала ”Библиотека” на Адвокатска колегия Русе  и продължи  на 26.01.2020г. от 10.00ч.  до  12.00  часа в същата зала на  Адвокатската колегия.

     Гласуваха   191    адвокати , от които  45  и като пълномощници .

    В избирателната  урна , след разпечатването й  се намериха  191   плика, от които  при отварянето  им  има  191    бюлетини .

  От тях  действителни   181   бр.              Недействителни    10   бр.

За избран следва да бъде определен кандидатът , получил 96  бр. или повече от валидните гласове .

След преброяването на валидните бюлетини беше констатиран следният резултат :

 1. АНГЕЛ ЙОРДАНОВ СТЕФАНОВ- 81 бр.
 2. ЕЛЕОНОРА БОРИСОВА КАРАИВАНОВА – 22 бр.
 3. СВЕТОСЛАВ СТЕФАНОВ МИХОВ- 78 бр. 

         Избирателната комисия констатира, че изискването на  чл.107 ал.1 от ЗА не може да бъде изпълнено за повече от половината действителните бюлетини и    нито  един от тримата номинирани кандидати за Председател на Адвокатска колегия Русе  не е получил 96  или повече валидни вота, поради  което няма избран кандидат за  Председател на Адвокатския съвет при Русенската адвокатска колегия .

 ИЗБИРАТЕЛНАТА КОМИСИЯ

                                                 РЕШИ

         На основание чл. 108 ал.1 от ЗА да бъде проведен допълнителен избор

 / балотаж / за избор на Председател на  Адвокатския съвет при Русенската адвокатска колегия  на 02.02.2020г./ неделя / от 10.00ч  до 14.00 ч. с участието на следните кандидати :

 1. АНГЕЛ ЙОРДАНОВ СТЕФАНОВ
 2. СВЕТОСЛАВ СТЕФАНОВ МИХОВ

                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:/П/

                                                                                 ЧЛЕНОВЕ:                         

                                                   1./П/

                                                   2./П/

П  Р  О  Т  О  К  О  Л

             ЗА ПРОВЕДЕНОТО ГЛАСУВАНЕ  ЗА ИЗБОР НА КОНТРОЛЕН СЪВЕТ  ПРИ АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ – ГР. РУСЕ

          На 25.и 26.01.2020г., в гр.Русе,  се проведе тайно гласуване  за  избор на ЧЛЕНОВЕ НА КОНТРОЛЕН  СЪВЕТ ПРИ АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ – ГР. РУСЕ

      Гласуването  започна  в 16.00 часа  на 25.01.2020г. до 18.00 часа в зала ”Библиотека” на Адвокатска колегия Русе  и продължи  на 26.01.2020г. от 10.00ч.  до  12.00  часа в същата зала на  Адвокатската колегия.

     Гласуваха   191    адвокати , от които  45  и като пълномощници .

    В избирателната  урна, след разпечатването й  се намериха  191  плика, от които  при отварянето  им  има  191  бюлетини .

  От тях  действителни   173   бр.              Недействителни    18  бр.

За избран следва да бъде определен кандидатът, получил 96  бр. или повече от валидните гласове.

  След преброяването на валидните бюлетини беше констатиран следният резултат :

 1. ВЕСЕЛИНА ПЕТКОВА ЙОРДАНОВА- 52 бр.
 2. ГАЛИНА АНГЕЛОВА МЕХАНДЖИЕВА- 61 бр.
 3. ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА-79 бр.
 4. ЕЛВИРА ВАСИЛЕВА МИНЧЕВА- 70 бр.
 5. ЗЛАТАН СТОЯНОВ ЗЛАТАНОВ-62 бр.
 6. ЛЮСИЕНА ЕНЧЕВА ВЛАДОВА- 75 бр
 7. МАРИЯ СТОИЛОВА ДОСЕВА -58 бр
 8. МАРИЯ ТОДОРОВА БАТУЛОВА- 58 бр.
 9. НИКОЛАЙ ДЕНЕВ ИВАНОВ- 45 бр.
 10. ПЕТЯ ХРИСТОВА РАЙКОВА- 45 бр
 11. ПЛАМЕН ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ- 78 бр
 12. СВЕТЛА КОСТАДИНОВА ИВАНОВА- 55 бр.
 13. СВЕТОСЛАВ СТЕФАНОВ МИХОВ-46 бр

     Избирателната комисия констатира , че нито  един от тринадесет  номинирани кандидати не е получил 96 или повече валидни вота,  поради  което няма избрани членове на Контролния съвет при Русенската адвокатска колегия .

ИЗБИРАТЕЛНАТА КОМИСИЯ

                                                 РЕШИ

         На основание чл. 108 ал.1 от ЗА да бъде проведен допълнителен избор

 / балотаж / на 02.02.2020г./ неделя / от 10.00ч  до 14.00 ч.  за избор на членове на Контролен съвет при Русенската адвокатска колегия с участието на следните кандидати :

 1. ВЕСЕЛИНА ПЕТКОВА ЙОРДАНОВА
 2. ГАЛИНА АНГЕЛОВА МЕХАНДЖИЕВА
 3. ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
 4. ЕЛВИРА ВАСИЛЕВА МИНЧЕВА
 5. ЗЛАТАН СТОЯНОВ ЗЛАТАНОВ
 6. ЛЮСИЕНА ЕНЧЕВА ВЛАДОВА
 7. МАРИЯ СТОИЛОВА ДОСЕВА
 8. МАРИЯ ТОДОРОВА БАТУЛОВА
 9. НИКОЛАЙ ДЕНЕВ ИВАНОВ
 10. ПЕТЯ ХРИСТОВА РАЙКОВА
 11. ПЛАМЕН ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ
 12. СВЕТЛА КОСТАДИНОВА ИВАНОВА
 13. СВЕТОСЛАВ СТЕФАНОВ МИХОВ

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

                                                            ЧЛЕНОВЕ : 1. /П/

                                                                                   2./П/

П  Р  О  Т  О  К  О  Л

         ЗА ПРОВЕДЕНО  ГЛАСУВАНЕ  ЗА ИЗБОР ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД  ПРИ АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ – ГР. РУСЕ

          На 25.01.и 26.01.2020г., в гр.Русе,  се проведе тайно гласуване  за  избор на ЧЛЕНОВЕ НА ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД  .

Гласуването  започна  в 16.00 часа  на 25.01.2020г. до 18.00 часа в зала ”Библиотека” на Адвокатска колегия Русе  и продължи  на 26.01.2020г. от 10.00ч.  до  12.00  часа в същата зала на  Адвокатската колегия.

     Гласуваха   191    адвокати , от които  45  и като пълномощници .

    В избирателната  урна , след разпечатването й  се намериха  191   плика, от които  при отварянето  им  има  191    бюлетини .

  От тях  действителни   174   бр.              Недействителни    17   бр.

За избран следва да бъде определен кандидатът , получил 96  бр. или повече от валидните гласове .

 1. ВАЛЕНТИН ВЪЛКОВ ВЪЛКОВ-126 бр.
 2. ВЕСЕЛИНА ПЕТКОВА ЙОРДАНОВА-98 бр.
 3. ГЕОРГИ НЕДКОВ ПЕТРОВ – 113 бр.
 4. ДЕСИСЛАВА ЖИВКОВА ТРИФОНОВА-93 бр.
 5. ДЕСИСЛАВА ЙОРДАНОВА КАЛИНОВА-РОЕВА-114 бр.
 6. ЕМИЛИЯ ИЛИЕВА ГРИГОРОВА- 120 бр.
 7. ЗЛАТАН СТОЯНОВ ЗЛАТАНОВ- 80 бр.
 8. ИЛИЯН ВАСИЛЕВ ИЛИЕВ- 107 бр.
 9. ЛЕВЕН САБИНОВ СЕВЕРИНОВ- 72 бр.
 10. ПЕТЯ ХРИСТОВА РАЙКОВА-108 бр.
 11. РУМЯНА  ИВАНОВА КОСТОВА-108  бр.
 12. СВЕТЛА КОСТАДИНОВА ИВАНОВА-106 бр.

          ИЗБИРАТЕЛНАТА КОМИСИЯ

                              РЕШИ

    ОБЯВЯВА  ЗА ИЗБРАНИ за членове на Дисциплинарния съд при Русенската адвокатска колегия следните адвокати :

  ВАЛЕНТИН ВЪЛКОВ ВЪЛКОВ

ВЕСЕЛИНА ПЕТКОВА ЙОРДАНОВА

ГЕОРГИ НЕДКОВ ПЕТРОВ

ДЕСИСЛАВА ЙОРДАНОВА КАЛИНОВА-РОЕВА

ЕМИЛИЯ ИЛИЕВА ГРИГОРОВА

ИЛИЯН ВАСИЛЕВ ИЛИЕВ

ПЕТЯ ХРИСТОВА РАЙКОВА

РУМЯНА  ИВАНОВА КОСТОВА

СВЕТЛА КОСТАДИНОВА ИВАНОВА

       В случай , че някой от избраните членове на Дисциплинарния съд на АК Русе участва в допълнителен избор на друг орган на Адвокатската колегия и бъде избран, следва да подаде в 3-дневен срок пред избирателната комисия , че се отказва от избора си за член на Дисциплинарния съд поради избор в друг орган на управление, съответно  като делегат или поради друга причина.

                                                  ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ :

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

                                                           ЧЛЕНОВЕ :    1./П/

                                                                          2./П/

                                                       П  Р  О  Т  О  К  О  Л

             ЗА ПРОВЕДЕНОТО ГЛАСУВАНЕ  ЗА ИЗБОР НА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД ПРИ АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ – ГР. РУСЕ

          На 25.и 26.01.2020г., в гр.Русе,  се проведе тайно гласуване  за  избор на ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД  .

           Гласуването  започна  в 16.00 часа  на 25.01.2020г. до 18.00 часа в зала ”Библиотека” на Адвокатска колегия Русе  и продължи  на 26.01.2020г. от 10.00ч.  до  12.00  часа в същата зала на  Адвокатската колегия.

     Гласуваха   191    адвокати , от които  45  и като пълномощници .

    В избирателната  урна, след разпечатването й  се намериха  191  плика, от които  при отварянето  им  има  191  бюлетини .

  От тях  действителни   180  бр.              Недействителни    11   бр.

За избран следва да бъде определен кандидатът , получил 96  бр. или повече от валидните гласове .

След преброяването на валидните бюлетини беше констатиран следният резултат :

 1. АНАТОЛИ ПЕТРОВ КАЗАКОВ- 71 бр.
 2. КРАСИМИРА АЛЕКСАНДРОВА КЬОРАНГЕЛОВА-НИНОВА-109 бр.

                ИЗБИРАТЕЛНАТА КОМИСИЯ

                                                 РЕШИ

        ОБЯВЯВА  ЗА ИЗБРАН  ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДИСЦИПЛИНАРНИЯ СЪД ПРИ АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ –РУСЕ АДВ. КРАСИМИРА АЛЕКСАНДРОВА КЬОРАНГЕЛОВА-НИНОВА.

                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ : /П/

                                                     ЧЛЕНОВЕ:/П/

П  Р  О  Т  О  К  О  Л

     ЗА ПРОВЕДЕНОТО ГЛАСУВАНЕ  ЗА ИЗБОР  НА ЧЛЕНОВЕ НА АДВОКАТСКИЯ СЪВЕТ ПРИ АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ – ГР. РУСЕ

          На 25.и 26.01.2020г., в гр.Русе,  се проведе тайно гласуване  за  избор на ЧЛЕНОВЕ НА АДВОКАТСКИЯ СЪВЕТ ПРИ АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ – ГР. РУСЕ

      Гласуването  започна  в 16.00 часа  на 25.01.2020г. до 18.00 часа в зала ”Библиотека” на Адвокатска колегия Русе  и продължи  на 26.01.2020г. от 10.00ч.  до  12.00  часа в същата зала на  Адвокатската колегия.

     Гласуваха   191    адвокати , от които  45  и като пълномощници .

    В избирателната  урна, след разпечатването й  се намериха  191  плика, от които  при отварянето  им  има  191  бюлетини .

От тях  действителни   146   бр.              Недействителни    45   бр.

За избран следва да бъде определен кандидатът , получил 96  бр. или повече от валидните гласове .

След преброяването на валидните бюлетини беше констатиран следният резултат :

 1. АНАТОЛИ ПЕТРОВ КАЗАКОВ- 32 бр.
 2. АНТОАНЕТА ГЕОРГИЕВА ГАНЕВА – 42 бр.
 3. БИЛЯНА  КРУМОВА СИМЕОНОВА- 38 бр.
 4. БИЛЯНА ДИМИТРОВА КАЛЧЕВА- 18 бр.
 5. ВЕСЕЛИНА ПЕТКОВА ЙОРДАНОВА – 21 бр.
 6. ГАЛИНА АСЕНОВА ДИМИТРОВА- 61 бр.
 7. ДЕСИСЛАВА ЖИВКОВА ТРИФОНОВА- 13 бр.
 8. ДИЛЯНА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА- 24 бр.
 9. ЕЛЕОНОРА БОРИСОВА КАРАИВАНОВА- 42 бр.
 10. ЕМИЛИЯ ИЛИЕВА ГРИГОРОВА- 41 бр.
 11. ЗВЕЗДЕЛИНА РАФАИЛОВА РАФАИЛОВА- 58 бр.
 12. ЗЛАТАН СТОЯНОВ ЗЛАТАНОВ- 30 бр.
 13. ИВАН ВЕСЕЛИНОВ ВАСИЛЕВ- 54 бр.
 14. ИВАНКА ДОНЧЕВА ЯНЧЕВА- 45 бр.
 15. ИВО МИНКОВ ИЛИЕВ- 28 бр.
 16. ИЛИЯН  ВАСИЛЕВ ИЛИЕВ- 33 бр.
 17. ЛЕВЕН САБИНОВ СЕВЕРИНОВ- 13 бр.
 18. МАРИЯ БОТЕВА БАТАНОВА- 28 бр.
 19. МАРИЯ НИКОЛОВА БУКУРОВА- 53 бр.
 20. МАРИЯ ТОДОРОВА БАТУЛОВА- 29 бр.
 21. МАРИЯНА ГЕОРГИЕВА ДАСКАЛОВА- 15 бр.
 22. МАРТИН РАДОЕВ ПЕТРОВ- 23 бр.
 23. МИЛА ЖИВКОВА ДИМИТРОВА- 24 бр.
 24. НАДЕЖДА ИВАНОВА СИМЕОНОВА -8 бр.
 25. НИКОЛАЙ ИВАНОВ БРАТОВАНОВ-20 бр.
 26. ПЕТЯ ПЕТРОВА ИВАНОВА-10 бр.
 27. ПЕТЯ ХРИСТОВА РАЙКОВА- 14 бр.
 28. РАЛИЦА БОРИСОВА ПЕТРОВА- 23 бр.
 29. РЕНА ЕНЧЕВА СТЕФАНОВА-40 бр.
 30. СВЕТЛА КОСТАДИНОВА ИВАНОВА- 15 бр.
 31. СВЕТЛИН ИВАНОВ КОЛАРОВ- 53 бр.
 32. СВЕТОСЛАВ СТЕФАНОВ МИХОВ- 41 бр.
 33. СТАНИСЛАВ ЙОРДАНОВ ЛЕФТЕРОВ- 24 бр.
 34. ТАТЯНА ПЕТКОВА БОЙЧЕВА- 14 бр.
 35. ФИЛИП ЛЮЛИНОВ МАТЕВ-42 бр.

       Избирателната комисия констатира , че нито  един от тридесет и петимата номинирани кандидати не е получил 96 или повече валидни вота,  поради  което няма избрани членове на Адвокатския съвет при Русенската адвокатска колегия .

            ИЗБИРАТЕЛНАТА КОМИСИЯ

                                                 РЕШИ

         На основание чл. 108 ал.1 от ЗА следва да бъде проведен допълнителен избор

 / балотаж / на 02.02.2020г./ неделя / от 10.00ч  до 14.00 ч.  за избор на членове на Адвокатския съвет при Русенската адвокатска колегия с участието на следните кандидати :

 1. АНАТОЛИ ПЕТРОВ КАЗАКОВ
 2. АНТОАНЕТА ГЕОРГИЕВА ГАНЕВА
 3. БИЛЯНА  КРУМОВА СИМЕОНОВА
 4. БИЛЯНА ДИМИТРОВА КАЛЧЕВА
 5. ВЕСЕЛИНА ПЕТКОВА ЙОРДАНОВА
 6. ГАЛИНА АСЕНОВА ДИМИТРОВА
 7. ДЕСИСЛАВА ЖИВКОВА ТРИФОНОВА
 8. ДИЛЯНА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА
 9. ЕЛЕОНОРА БОРИСОВА КАРАИВАНОВА
 10. ЕМИЛИЯ ИЛИЕВА ГРИГОРОВА
 11. ЗВЕЗДЕЛИНА РАФАИЛОВА РАФАИЛОВА
 12. ЗЛАТАН СТОЯНОВ ЗЛАТАНОВ
 13. ИВАН ВЕСЕЛИНОВ ВАСИЛЕВ
 14. ИВАНКА ДОНЧЕВА ЯНЧЕВА
 15. ИВО МИНКОВ ИЛИЕВ
 16. ИЛИЯН  ВАСИЛЕВ ИЛИЕВ
 17. ЛЕВЕН САБИНОВ СЕВЕРИНОВ
 18. МАРИЯ БОТЕВА БАТАНОВА
 19. МАРИЯ НИКОЛОВА БУКУРОВА
 20. МАРИЯ ТОДОРОВА БАТУЛОВА
 21. МАРИЯНА ГЕОРГИЕВА ДАСКАЛОВА
 22. МАРТИН РАДОЕВ ПЕТРОВ
 23. МИЛА ЖИВКОВА ДИМИТРОВА
 24. НАДЕЖДА ИВАНОВА СИМЕОНОВА
 25. НИКОЛАЙ ИВАНОВ БРАТОВАНОВ
 26. ПЕТЯ ПЕТРОВА ИВАНОВА
 27. ПЕТЯ ХРИСТОВА РАЙКОВА
 28. РАЛИЦА БОРИСОВА ПЕТРОВА
 29. РЕНА ЕНЧЕВА СТЕФАНОВА
 30. СВЕТЛА КОСТАДИНОВА ИВАНОВА
 31. СВЕТЛИН ИВАНОВ КОЛАРОВ
 32. СВЕТОСЛАВ СТЕФАНОВ МИХОВ
 33. СТАНИСЛАВ ЙОРДАНОВ ЛЕФТЕРОВ.
 34. ТАТЯНА ПЕТКОВА БОЙЧЕВА
 35. ФИЛИП ЛЮЛИНОВ МАТЕВ

                               ИЗБИРАТЕЛНА  КОМИСИЯ :               

                                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

                                                                                  ЧЛЕНОВЕ  :                                                                                                                                             1./п/

                                                                                                                      2./п/