Указания на избирателната комисия

У К А З А Н И Я

       Уважаеми колеги,

 във връзка с проведените избори за органи на Адвокатска колегия Русе на 25-26.01.2020 год. и големият брой недействителни бюлетини,  както и предстоящият допълнителен избор (балотаж) на 02.02.2020 год., който ще се проведе в офиса на Адвокатска колегия Русе зала „Библиотека” от 10:00 часа до 14:00 часа,  избирателната комисия при АК-Русе дава следните указания:

При гласуването следва да знаете :

Всички членове на колегията имат право да упражнят правото си да гласуват,и тези колеги които, НЕ СА гласували на 25-26.01.2020 год. на първоначалния избор ИМАТ ПРАВО ДА ДАДАТ СВОЯ ГЛАС НА ДОПЪЛНИТЕЛНИЯ ИЗБОР (БАЛОТАЖ) НА 02.02.2020 ГОД.

  • В пълномощното, представено при първоначалното гласуване,  трябва изрично да е посочено, че важи и за допълнителният избор (балотаж) или трябва да има ново изрично пълномощно за балотажа;
  • При отбелязване на бюлетината следва да бъдат задраскани не цифрите пред  имената , а целите имена  на тези кандидати, които не са вашият избор ;
  • При избор на кандидат за ПРЕДСЕДАТЕЛ на адвокатски съвет, следва да остане САМО ЕДНО ИМЕ;
  • При избор на кандидати за членове на АДВОКАТСКИ СЪВЕТ , следва да останат НЕ ПОВЕЧЕ ОТ 8(ОСЕМ) ИМЕНА;
  • При избор на кандидати за КОНТРОЛЕН СЪВЕТ , следва да останат НЕ ПОВЕЧЕ ОТ 5 (ПЕТ) ИМЕНА;

Председател на ИК:/п/